• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

28.04.2016

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou oznamuje že ve středu 4. května 2016 bude badatelna archivu na pracovišti ve Žďáru nad Sázavou z provozních důvodů uzavřena.

26.04.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 12. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Po loňském povídání o první světové válce letos pokračujeme ve válečné tematice, a tak nás čeká Druhá světová válka v obecn...

25.04.2016

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově oznamuje, že ve dnech 25. – 29. dubna 2016 bude z technických důvodů uzavřen.

21.04.2016

Jednota Československé obce legionářské Valtice, Československý legionář a Moravský zemský archiv v Brně Vás zvou na dvouhodinovou přednášku spojenou s promítnutím dokumentárního filmu Nahodilá armáda - netradičního pohledu našich krajanů v USA na vznik čs. legi...

20.04.2016

Termín: 21. 4. – 5. 6. 2016

Doba císaře Karla IV. v dokumentech a památkách – výstava k 700. výročí jeho narození ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.

    K letošnímu sedmistému výročí narození c...

13.04.2016

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v rámci projektu Ministerstva kultury ČR a Moravský zemský archiv Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. a Povodím Moravy, s.p. pořádaj...