• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

31.05.2016

Moravský zemský archiv v Brně oznamuje, že během prázdninového období 1.7.2016 - 31.8.2016 dochází k úpravě badatelských hodin.

 

30.08.2016

Provoz badatelny SOkA Uherské Hradiště během měsíce září:
Pondělí a středa od 8 do 17 hod., páteční badatelský den pro studenty není.

29.08.2016

Služební předpis 9/2016 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. srpna 2016, kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.
Tento služební předpis ruší platnost služebního předpisu...

29.08.2016

Upozorňujeme badatele, že od 31.8. do 16.9. 2016 budou z provozních důvodů omezeny úřední hodiny reprografie (výdej reprografických zakázek), a to následovně:

Středa 31.8.       10 - 14
Čtvrtek 1.9.         zavřeno
Pátek 2.9.     ...

29.08.2016

Od 29. 8. 2016 je z důvodu digitalizace dočasně nepřístupný fond C 17 Pozemkové knihy - signatury 737-2000. Děkujeme za pochopení.

26.08.2016

Vážení badatelé, 
dovolujeme si vás pozvat na výstavu Kroměříž a prusko-rakouská válka 1866 konající se při příležitosti 150. výročí od konfliktu, který zásadním způsobem změnil obraz Evropy. Výstava pořádaná Moravským zemsk...