• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Sčítací operáty
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

25.08.2020

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8. 2020 a společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. j. MV- 41063-42/SST-2020 ze dne 24.6. 2020 bude od 1.9. 2020 provoz v badatelnách MZA v Brně nastaven dle následujících parametrů:...

07.06.2017

S ohledem na akutní nutnost zajistit bezpečnost osob pohybujících se v bezprostředním okolí Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí (v důsledku závažných technických problémů na fasádě nelze bohužel vyloučit pád předmětu z velké výšky), s platnost...

27.10.2017

Pokud hodláte navštívit MZA v Brně ve služebních záležitostech, s platností od 30.10. 2017 máte možnost zaparkovat na jeho vyhrazených parkovacích místech.
Po příchodu na recepci je však nutné vyžádat si "Parkovací lístek pro návštěvy MZA v Brně...

21.09.2020

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z provozních důvodů bude badatelna archivu dne 30. září 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

10.09.2020

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že z technických důvodů bude badatelna archivu dne 14. září 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

08.09.2020

Moravský zemský archiv v Brně a Vlastivědná společnost v Brně Vás zvou na přednášku "Historie vysokoškolských Kounicových kolejí"

Termín: 16.9.2020
Čas: 15 hodin
Místo: Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo...