• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Sčítací operáty
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

30.06.2020

V souladu se zněním opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-25/MIN/KAN ze dne 25.6. 2020 a společného opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. j. MV- 41063-42/SST-2020 ze dne 24.6. 2020 bude od středy (1.7. 2020) provoz v badatelnách MZA v Brně nastaven dle následuj...

07.06.2017

S ohledem na akutní nutnost zajistit bezpečnost osob pohybujících se v bezprostředním okolí Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí (v důsledku závažných technických problémů na fasádě nelze bohužel vyloučit pád předmětu z velké výšky), s platnost...

27.10.2017

Pokud hodláte navštívit MZA v Brně ve služebních záležitostech, s platností od 30.10. 2017 máte možnost zaparkovat na jeho vyhrazených parkovacích místech.
Po příchodu na recepci je však nutné vyžádat si "Parkovací lístek pro návštěvy MZA v Brně...

01.07.2020

SokA Vsetín oznamuje, že od 1.7.2020 bude otevřena badatelna pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu 7:30 - 16:30.

29.06.2020

Služební předpis 6/2020 ředitele Moravského zemského archivu v Brně ze dne 29. června 2020, kterým se vydává nový Interní protikorupční program ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně.

18.06.2020

Dne 22.6.2020 od 12.00 hodin  bude badatelna Státního okresního archivu Hodonín z technických důvodů uzavřena.