• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

21.04.2017

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově bude ve středu 26. dubna 2017 z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen.

19.04.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 13. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Tentokrát se vrátíme k tématu, které do archivních badatelen vábí nejvíce zájemců. Je jím Hledání předků čili genealogie. Dozvíte se tak nejen...

12.04.2017

Dovolujeme si Vás pozvat na bannerovou výstavu k životu a dílu Antonína Bočka (1802-1847), která se bude konat ve dnech 20. dubna - 10. května 2017 v prostoru átria Moravského zemského archivu v Brně.

Výstava je přístupná v pracovních dnech od 8 do 18 hodin. Malá vernisáž se uskutečn...

06.04.2017

V SOkA Kroměříž se  ve dnech 21.a 23. března 2017 uskutečnilo školení pro pracovníky městských a obecních úřadů. Cílem školení bylo předání nových informací a poznatků z oblasti spisové služby a také příprava skartačních řízení u městsk...