• Acta Publica
  • Indikační skici
  • Monasterium
  • Katalog knihovny
  • Veduty
  • Digitalizace

Aktuality

13.04.2016

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. v rámci projektu Ministerstva kultury ČR a Moravský zemský archiv Brno ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. a Povodím Moravy, s.p. pořádaj...

26.05.2016

Státní okresní archiv Blansko pořádá při příležitosti Mezinárodního dne archivů ve dnech 7. – 10. června 2016 v pořadí již pátý Den otevřených dveří. V letošním roce mohou návštěvníci shlédnout výstavu s názvem „Poklady...

26.05.2016

Státní okresní archiv Blansko oznamuje, že 6. 6. do 8. 6. 2016 bude uzavřena badatelna.

24.05.2016

V kroměřížském archivu bude ve středu dne 1. června 2016 slavnostní vernisáží zahájena výstava Svatba v zrcadle dějin, která tento životní krok mimořádné důležitosti představuje z hlediska dochovaných archivních pramenů – knih ohlášek snoubenců, matričn...

24.05.2016

Státní okresní archiv Uherské Hradiště oznamuje, že od 1. 6. do 30. 9. 2016 je zrušen páteční badatelský den pro studenty.

20.05.2016

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že dne 4. července 2016 bude z provozních důvodu uzavřena badatelna.

Děkujeme za pochopení.