2. ročník genealogické konference

4. října 2014 se v Moravském zemském archivu v Brně uskuteční 2. genealogická konference.

Program konference:

Zahájení – od 9:00

Prezentace – od 9:20

Inna A. Koňušin – „Více než jen digitalizace – přehled a plány FamilySearch“
Dagmar Kollmeier – „Indexace matričních záznamů FamilySearch“
Mgr. Pavel Fric - „Fondy stavovské zemské samosprávy“
Mgr. Miroslava Kučerová a Petr Sychra – „Fondy politické správy Moravy“
Mgr. Jana Fasorová – „Fondy justiční správy Moravy“
PhDr. Libor Blažek – „Digitalizace dokumentů sčítání lidu v Archivu města Brna“

Oběd – od 12:10

Workshopy – od 13:30

Mgr.Lucie Křížová – „Možnosti bádání pomocí Acta Publica“ (workshop)
Dagmar Kollmeier – „Indexace matričních záznamů“ (workshop)
Exkurze po prostorách MZA Brno

Pokračování prezentací – od 14:30

Mgr. Daniel Štaud – „Fondy finanční správy Moravy včetně katastrů“
PhDr. Eva Tichomirovová – „Církevní fondy“
PhDr. Marie Kopečná – „Fondy moravských velkostatků“
Mgr. Lubomír Antl – „Fondy průmyslových firem“
PhDr. Tomáš Černušák, Ph.D. – „Sbírky, rodinné a osobní archivy, fondy spolků a organizací v MZA – jejich význam pro genealogické bádání“
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr. – „Využití genealogických údajů pro biografické encyklopedie“
PhDr. Kateřina Smutná – „Digitalizační projekty MZA ve vztahu ke genealogii“

Ukončení konference – 16:30

Upřesnění programu,  proslovy z loňského ročníku a kontakt na organizátory je umístěn na webových stránkách www.geneakonf.cz <http://www.geneakonf.cz>,  i do fotogalerie.
 

 

Pozvánka na konferenci