2018-2

Žadatel  T.O.  požádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Moravský zemský archiv v Brně písemností ze dne 15.01.2018 o informace „rešerším pro  Z.J. ve věci konfiskace majetku firmy Antonín Bílek, továrna na železné konstrukce, strojírna a kotlárna v Brně“.  Moravský zemský archiv odpověděl dne 30.01.2018 prostřednictvím e-mailu subjektu.