765 let dominikánského kláštera v Jihlavě

Moravský zemský archiv v Brně spoluorganizoval jako odborný garant dne 17. května 2012 historickou konferenci s názvem „765 let dominikánského kláštera v Jihlavě – ozvěny minulosti a výzvy pro současnost“. Dalšími organizátory bylo občanské sdružení Evropský dům Jihlava a Česká provincie Řádu bratří Kazatelů (dominikánů). Na úvod setkání, které se konalo v sále zastupitelstva Magistrátu města Jihlavy, pozdravil účastníky primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal a ředitelka Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Kateřina Smutná. Během konference zaznělo celkem šest referátů, které přednesli odborníci z různých institucí. Jednotliví přednášející ve svých textech ukázali, jakým vývojem a proměnami prošel dominikánský klášter od svého založení ve 13. století až do zrušení na konci 18. století. Opomenut nebyl ani archeologický výzkum kláštera a jeho stavební dějiny. Během polední přestávky si účastníci konference mohli prohlédnout renovovaný gotický klášterní kostel. V průběhu odpoledního jednání konferenci navštívil kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, který se pozdravil s účastníky a přednesl krátké zamyšlení na téma vztahu řeholního života a městské společnosti.

 

 

 

765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě
765 let dominikánského kláštera v Jihlavě