80 let muzea v Bystřici pod Hostýnem

Státní okresní archiv Kroměříž se podílí na výstavě 80 let muzea v Bystřici pod Hostýnem, která se koná Ve výstavních prostorách bystřického zámku. V kroměřížském archivu jsou uloženy archiválie, které byly dříve součástí sbírek bystřického muzea. Později byly archiválie uloženy v kroměřížském okresním archivu, kde je jim věnována patřičná péče ( v nedávné době byly restaurovány). Vystavené archiválie se vztahují k dějinám města i k cechům v Bystřici pod Hostýnem (ševcovskému). Jedná se např. o Artikule Karla VI. pro cech ševcovský z roku 1722 nebo o tovaryšský řád ševcovského cechu z roku 1680. Ozdobou výstavy je pak listina císařovny Marie Terezie z roku 1742, která udělila městečku Bystřici pod Hostýnem týdenní trh. Bezpečnost vystavených archiválii je samozřejmě zabezpečena.
 

80 let muzea v Bystřici pod Hostýnem