9. červen - Mezinárodní den archivů

Rozhodnutím Mezinárodní archivní rady je den 9. červen již několik let slaven jako Mezinárodní den archivů. Uvedené datum bylo vybráno zcela záměrně. Dne 9. června 1948 byla v Paříži založena Mezinárodní archivní rada (ICA). V roce 2007 u příležitosti 60. výročí existence ICA schválila valná hromada ICA iniciativu oslav Mezinárodního dne archivů. Poprvé byl 9. červen slaven jako Mezinárodní den archivů v roce 2008.
Moravský zemský archiv v Brně a jednotlivé státní okresní archivy k Mezinárodnímu dni archivů připravily pro veřejnost několik akcí. Podrobnosti o připravovaných akcích se můžete dočíst zde.

9. červen - Mezinárodní den archivů
9. červen - Mezinárodní den archivů