Aplikace:

Popis

Informace

Ukázky

 • Stavovské listiny, inv.č. 1
 • 1. ledna 1310, Praha.
  Rychtář a přísežní města Pražského svědčí, že jejich spoluměšťan Dětřich uzavřel podle svého svědectví s Rajmundem z Lichtenburka smlouvu, podle níž si ponechává zastavený šestnáctý díl ze sedminy Voděrad (Vaserrad), dokud nebude zaplacen dluh 592 hřiven pražských grošů.
  Originál lat., 22,5 x 12,5 – 2,5 cm.
  1310

 • Stavovské listiny, inv.č. 43
 • 10. února 1364, Brno.
  Císař Karel, král Václav a markrabě Jan na straně jedné a Ludvík, král uherský, Rudolf, Albrecht a Leopold, vévodové rakouští, na straně druhé uzavírají mír prostřednictvím Kateřiny, manželky vévody Rudolfa a dcery císaře Karla, na základě výroku polského krále Kazimíra a svídnického vévody Bolka.
  Orig., něm., 66 x 34 – 10 cm.
  1364