Moravský zemský archiv v Brně
S T A V O V S K É   R U K O P I S Y
Inv.č. 46
Inv.č.46
Signatura:
Obsah:Kniha stavu rytířského
Něm., 40 x 31 cm; vaz.červ.plyš, ozdobné stříbrné kování

(st.sign.83) - (83).
Čas. rozsah:1671
Ukl.j.: