Moravský zemský archiv v Brně
L Á N O V É   R E J S T Ř Í K Y
Inv.č. 168, Sign. 155a
Inv.č.168
Signatura:155a
Obsah:Kuřim

Blahoňov, Braníškov, Čížky, Deblín, Holasice, Katov, Kuřim, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lelekovice, Lipůvka, Maršov, Nelepeč, Nuzířov, Pánov, Pejškov, Prosatín, Svinošice, Šebrov a Svatá Kateřina, Úsuší, Žernůvka
Čas. rozsah:1656-1674
Ukl.j.:Kniha 155a