Moravský zemský archiv v Brně
L Á N O V É   R E J S T Ř Í K Y
Poř.č. 209, Sign. 209c
Poř.č.209
Signatura:209c
Obsah:Rakvice

Rakvice
Čas. rozsah:
Ukl.j.: