Moravský zemský archiv v Brně
D Ů L N Í   M A P Y
Inv.č. 1
Inv.č.1
Signatura:
Obsah:Mapa dolů a důlních měr Holzmeisterových grafitových dolů (důlní míry Marie a Luisa) u Adamova, Branné, Šleglova a Velkého Vrbna.
Voleček, 1892; 1:2880; rkp. kolor. matrice, 82 x 40 cm, 1 ks. RBÚ B, čj. 9/1893.
Grafit.
Čas. rozsah:1892
Ukl.j.: