Moravský zemský archiv v Brně
R E K T I F I K A Č N Í   A K T A
Poř.č. 1, Sign. 1
Poř.č.1
Signatura:1
Obsah:Kralice na Hané

Držovice, Kralice na Hané, Vrahovice, Vrbátky
Čas. rozsah:
Ukl.j.: