Moravský zemský archiv v Brně
S B Í R K A   R Y T I N   A   O B R A Z Ů
Poř.č. 34
Poř.č.34
Signatura:
Obsah:Velké zemské právo Moravské
(dle zhotoveného Danielem Granem obrazu ...
v Brně; snímek učiněn Mauriciem Trapplem;
31x25 cm) (1 fol.)
Čas. rozsah:b.d.
Ukl.j.:Karton 1