Moravský zemský archiv v Brně
U R B Á Ř E
Poř.č. 517
Poř.č.517
Signatura:
Obsah:RYCHLOV, VÍSKA, BRODCE A HRUTOV, VSI

MZA Brno, F 16 Brtnice, inv. č. 105
1660, pap., 98 ff., něm., (něm.), 34 x 22 cm, režná plátěná vazba

Foliace 1982 a původní, číslující samostatně každou osedlou ves.
Složky svázány 1982, vpředu tištěno "Urbář vsí Rychlov, Víska, Brodce a Hrutov 1660".
Srv. č. 66.

1r N. 11. Vrbary der Zünßen Deß dorffs Rychlaw, wyska, Brodcze vnd Hrottow

2v Rychlaw Register. 3r-14r Dorff Rychlow. 15r VerZeichnuß deß Zünß, So auß einen theil deß klein Petruwekh gegeben wirdt (jen nadpis). 16v Wyska Register. 17r-33v Dorff Wyska. 36v Brodcze Register. 37r-63r Dorff Brodse. 64v Hruttaw Register. 65r-98r Dorff Hruttow.
R
Čas. rozsah:1660
Ukl.j.: