Moravský zemský archiv v Brně
U R B Á Ř E
Poř.č. 617
Poř.č.617
Signatura:
Obsah:UHERSKÉ HRADIŠTĚ, MĚSTO A MĚSTSKÝ STATEK

SOkA Uherské Hradiště, Město Uherské Hradiště II, inv. č. 79
1678, pap., 428 ff., čes., (čes., něm.), 32 x 20 cm, kožená vazba

Foliace 1968, f. 96 bis, f. 137 přeskočeno.
Nově svázán 1968, na deskách původní potah se slepotiskem, na přední tlačeno "VRBARIVM CIVITATIS HRADISTIENSIS", na zadní "ANNO 1678".
V přípiscích ojediněle 1722 a 1739.
Mikrofilm v MZA Brno, G 160, č. 3678.
Na f. 1r razítko Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

1r Vrbaryum Za Pana Jana Giržiho Sallachera, G. Kral. Mti Rychtarže, a Pana adama Bernarda Antla, Prymatora Kral. Miesta Hradisstie (Tytul), Obnowene a od nas niže psanich osob Slawnemu Magestratu[!] we wssy poslussnosti Dedycirowane Letha 1678. Waczlawa Meixnera, Ferdinanda Ostratec[kýho]

2r-3r [Seznam míst.] 4r-38v Miesto Hradisstie ([Zuzana Majthényiová, roz.] Dóczyová, jezuité, paní Hoffredovna [= Offredi z Offredi], [Karel] Osecký [z Osecka], Rotál, Absolon Chorynský [z Ledské], prelát velehradský, paní na Malenovicích [= Zuzana Kateřina Liborie Zastřizlová]). 61r... Diediny K tomu Miestu...: 62r-135v Diedina Stare Miesto (paní na Vizovicích [= Dóczyová], jezuité). 138r-167v Diedina Jarossow. 169r-190r Weß Kniespol. 191r-198r Diedina Wczieraly [!]. 199r-228v Weß Mistrzycze (spor o stavění sitotků). 229r-236r Weß Jaborowecz. 237r-261r Weß Popowicze. 262r-286r Diedina Podoly. 287r-312v Weß Marzaticze. 314r-318r Sumarni Extrakt...
R D Rg.: NOVOTNÝ 532.
Čas. rozsah:1678
Ukl.j.: