Moravský zemský archiv v Brně
S Č Í T A C Í   O P E R Á T Y
Poř.č. 6
Poř.č.6
Signatura:MB0319
Obsah:Obec: Babice; (Babitz)
Část obce:
Ulice:
Číslo popisné: 1-48
Rozpis čísel popisných: 1-48, Sčítací archy vloženy ve Sběrných arších domovních,
2 sčítací archy - čp. 14, 16, 20, 21, 26, 38
Okres (politický; soudní): Moravské Budějovice; Moravské Budějovice
Sumář: (N)
Poznámka:
Uložení: SOkA Třebíč, NAD: 393, Ev.č.pom.: , Fond: Okresní úřad Moravské Budějovice, Inv.č.: N, Sign.: , Ukl.j.: karton 756-1
Kód sady: MB0319
Čas. rozsah:1921
Ukl.j.: