Státní okresní archiv Vsetín

4. května 227
755 01 Vsetín

tel. +420 571 411 095
fax. +420 571 411 095
e-mail: soka_vsetin@mza.cz
www: http://vsetin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb