Aktuality

28/08/2014 - 12:10

Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov oznamuje, že v týdnu od 8. do 12. září 2014 bude provozní doba badatelny dočasně upravena ná...

14/08/2014 - 12:10

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje, že pracoviště v Moravských Budějovicích bude ve dnech 18. 8. – 29. 8. 2014 uzavřeno.

05/08/2014 - 08:32

Státní okresní archiv Znojmo upozorňuje badatele, že od 11. srpna 2014 nebudou v badatelně archivu předkládány
ke studiu sčítací operáty z fondů okresních úřadů (Znojmo a...

24/07/2014 - 11:51

Na webových stránkách Moravského zemského archivu v Brně v sekci předarchivní péče,v části informace a metodické materiály byl zveřejněn...

21/07/2014 - 09:17

Upozorňujeme badatele, že až do odvolání bude provoz studovny SOkA Vsetín omezen (pravděpodobně do konce srpna). Z důvodu uzavření několika depozitářů kvůli stavebním úpravám nebude...

15/07/2014 - 11:39

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje, že z technických důvodů bude pracoviště v Moravských Budějovicích ve dnech 28. 7. – 1. 8. 2014 uzavřeno.

01/07/2014 - 12:15

Státní okresní archiv Znojmo oznamuje, že badatelna archivu bude ve dnech 4. 8. a 6. 8. 2014 z provozních důvodů
uzavřena. Děkujeme za pochopení.

27/06/2014 - 11:33

V sobotu 14. 6. se připomínka Mezinárodního dne archivů setkala s velkým zájmem veřejnosti. Archiv přivítal celkem 700 návštěvníků.

27/06/2014 - 11:30

Oznamujeme badatelům, že badatelna Státního okresního archivu Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna (zámek) bude od 1. července do 31. srpna otevřena pouze v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00...

06/06/2014 - 05:45

Oznamujeme badatelům, že badatelna Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí 1 bude od 1. července do 31. srpna 2014 otevřena:

...