Aktuality

01/09/2014 - 07:50

Týden historie města Pelhřimova a plakát na výstavu Historik a jeho řemeslo.

28/08/2014 - 12:10

Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Pelhřimov oznamuje, že v týdnu od 8. do 12. září 2014 bude provozní doba badatelny dočasně upravena ná...

05/08/2014 - 08:32

Státní okresní archiv Znojmo upozorňuje badatele, že od 11. srpna 2014 nebudou v badatelně archivu předkládány
ke studiu sčítací operáty z fondů okresních úřadů (Znojmo a...

24/07/2014 - 11:51

Na webových stránkách Moravského zemského archivu v Brně v sekci předarchivní péče,v části informace a metodické materiály byl zveřejněn...

21/07/2014 - 09:17

Upozorňujeme badatele, že až do odvolání bude provoz studovny SOkA Vsetín omezen (pravděpodobně do konce srpna). Z důvodu uzavření několika depozitářů kvůli stavebním úpravám nebude...

27/06/2014 - 11:33

V sobotu 14. 6. se připomínka Mezinárodního dne archivů setkala s velkým zájmem veřejnosti. Archiv přivítal celkem 700 návštěvníků.

06/06/2014 - 05:45

Oznamujeme badatelům, že badatelna Moravského zemského archivu v Brně na Palachově náměstí 1 bude od 1. července do 31. srpna 2014 otevřena:

...