Aktuality

22/04/2014 - 12:43

Státní okresní archiv Hodonín oznamuje, že od 29.4.2014 bude ukončeno předkládání sčítacích operátů.
Důvodem je jejich příprava na plánovanou digitalizaci.O...

22/04/2014 - 09:37

Moravský zemský archiv v Brně oznamuje, že ve dnech 28.4 – 30.4. 2014 nebude z provozních důvodu probíhat výdej reprografických zakázek. Děkujeme za pochopení.

18/04/2014 - 06:35

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 10. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Pro letošní jubilejní setkání pro Vás bude...

10/04/2014 - 11:37

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově oznamuje, že od 14.4.2014 bude archiv pro veřejnost z důvodů vyřizování církevních restitucí a provádění...

08/04/2014 - 08:18

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje, že v pondělí 14. 4. 2014 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna na pracovišti v Moravských Budějovicích. Děkujeme za pochopen...

07/04/2014 - 08:06

Moravský zemský archiv v Brně, Diözesanarchiv St. Pölten a Historický ústav Akademie věd ČR
vás zvou na mezinárodní konferenci s názvem
Monastica Historia II:
Ř...

04/04/2014 - 08:24

Moravský zemský archiv, Muzejní a vlastivědná společnost, Regionální muzeum v Mikulově, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka si Vás dovoluj...

03/04/2014 - 07:05

Pro účastníky semináře věnovaného přípravě skartačního řízení, který proběhl v Státním okresním archivu Uherské Hradiště v úterý...

03/04/2014 - 06:09

Státní okresní archiv Kroměříž oznamuje, že od 1. dubna 2014 bude postupně omezován přístup badatelů do sčítacích operátů bývalých okresn...