Aktuality

06.10.2015

Kroměřížští archiváři zvou na cyklus přednášek, věnovaný dění v Kroměříži i na Kroměřížsku v období Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945.

06.10.2015

Zemřel František Hoffmann

Ve čtvrtek 1. října 2015 zemřel ve věku 95 let významný český historik, archivář a vzácný člověk PhDr. František Hoffmann, CSc.,...

15.09.2015

MZA Brno - SOkA Kroměříž je spolupořadatelem odborné mezinárodní konference nazvané „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“, která se koná v ...

09.09.2015

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace fondu G126 - Sbírka rytin a obrazů.

 

04.09.2015

V úterý 8. 9. 2015 v 17 hodin bude v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě slavnostně zahájena výstava s názvem Funkce a styl: jihlavská moderní architektura. Výstavu pořád...

26.08.2015

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 521 až 540.

09.07.2015

Na návrh Moravského zemského archivu v Brně byl jako nová archivní kulturní památka schválen Antifonář královny...

17.06.2015

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace fondu A3 - Stavovské rukopisy, části zemské desky.

 

16.06.2015

Státní okresní Archiv Znojmo zve na výstavu "Barokní krajinou Jaroslavicka. Identifikace a interpretace vzniku,
podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohranič...

Syndikovat obsah