Aktuality

15/09/2015 - 11:35

MZA Brno - SOkA Kroměříž je spolupořadatelem odborné mezinárodní konference nazvané „Kroměřížsko v kontextu II. světové války“, která se koná v ...

09/09/2015 - 08:22

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace fondu G126 - Sbírka rytin a obrazů.

 

04/09/2015 - 06:28

V úterý 8. 9. 2015 v 17 hodin bude v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě slavnostně zahájena výstava s názvem Funkce a styl: jihlavská moderní architektura. Výstavu pořád...

26/08/2015 - 06:05

V katalogu urbářů byla doplněna digitalizace pro pořadová čísla 521 až 540.

24/08/2015 - 08:49

Z důvodu digitalizace jsou dočasně nepřístupné signatury 1-300 z fondu C 17 Pozemkové knihy. Děkujeme za pochopení.

09/07/2015 - 11:58

Na návrh Moravského zemského archivu v Brně byl jako nová archivní kulturní památka schválen Antifonář královny...

17/06/2015 - 07:58

Moravský zemský archiv uveřejňuje testovací verzi digitalizace fondu A3 - Stavovské rukopisy, části zemské desky.

 

16/06/2015 - 06:48

Státní okresní Archiv Znojmo zve na výstavu "Barokní krajinou Jaroslavicka. Identifikace a interpretace vzniku,
podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohranič...

03/06/2015 - 11:54

Státní okresní archiv v Pelhřimově si dovoluje zvát k návštěvě výstavy Poslední květnové výstřely. Fotografie – svědectví – dokumenty. Vý...

Syndikovat obsah