Aktuality

09.11.2012

V pátek 27. května 2011 se ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově konal historicky první Den otevřených dveří, uspořádaný v rámci Mezinárodního dne archivů. Ten je sice až 9. června, nicméně poslední květnový víkend letošního...

09.11.2012

Zveme Vás na výstavu Historie četnictva a policie na Valašsku, pořádanou Policií ČR ve Vsetíně. K vidění budou nejen dobové a současné uniformy a výstroj, ale také fotografie, a doufáme, že vás zaujmou i dokumenty z našeho archivu.

09.11.2012

Dne 9.6.2011 proběhl v prostorách SOkA Hodonín Den otevřených dveří. Téměř 50 návštěvníků si mohlo v rámci akce uspořádané ku příležitosti Mezinárodního dne archivů prohlédnout depozitáře a vystavené archivní dokumenty.

09.11.2012

Znak městem odedávna užívaný – výstava k výročí 530 let od polepšení městského znaku králem Matyášem Korvínem. Ve čtvrtek 9. června 2011 můžete v...

09.11.2012

Mezinárodní den archivů v SOkA Uherské Hradiště – dne 9. června 2011 se i náš archiv připojí k oslavám Mezinárodního dne archivů. Pro zájemce budou připraveny...

09.11.2012

Ačkoliv je Rajhrad sotva třítisícové městečko, do okresního archivu proudili zájemci o poznání tajemných prostor a historických dokumentů nepřetržitě celé odpoledne, a to až do statného večera. Všichni archiváři se měli co otáčet. Jedni hlídali...

26.10.2012

Každoročně je ve vstupních prostorách kroměřížského archivu realizována výstava. Námětem jsou buď významná výročí či události nebo prezentace zajímavých dokumentů, uložených v archivu. Letos byla 3.června slavnostní vernisáž výstavy Moravští...

26.10.2012

Oslavy padesátiletého výročí založení pěveckého sboru Moravští madrigalisté završil koncert sboru ve Sněmovním sále kroměřížského zámku. Sešli se zde příznivci sboru, jeho bývalí členové a také zástupci spřátelených pěveckých sborů z Německa,...

Syndikovat obsah