Aktuality

13.10.2015

Československé legie jsou dnes známé jako vojenské jednotky zahraničního odboje, které působily v Rusku, Francii i Itálii. Výstava, která nese název „Muzeum...

23.06.2015

Dne 27. 6. 2015 od 10 do 17 hodin proběhne v areálu Státního okresního archivu Zlín Mezinárodní den archivů na téma „Hasiči“, připravený ve spolupráci s ...

12.05.2015

Česká archivní společnost ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně si Vás dovolují pozvat na přednášku PhDr. Jiřího Hanzala a Mgr. Martina Marka, Ph.D. nazvanou...

10.04.2015

Výstava 2014
Navrácená švédská kořist

Ve dnech 12.11.2014 až 22.12.2014 se v prostorách Moravského zemsk...

21.01.2015

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Mgr. Pavla Stojara Archivy a média, která se uskuteční ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 10 hodin ve velkém přednáškovém sále Moravsk...

31.10.2014

Dne 2. 12. a 4. 12. 2014 proběhne od 9.30 do 12 hodin ve Státním okresním archivu Zlín v jeho sídle na zámku Klečůvka seminář pro kronikáře obcí zlínského okresu...

15.09.2014

K stému výročí vypuknutí první světové války připravila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně společně se Státním okresním archivem Zlí...

27.06.2014

V sobotu 14. 6. se připomínka Mezinárodního dne archivů setkala s velkým zájmem veřejnosti. Archiv přivítal celkem 700 návštěvníků.

Syndikovat obsah