Badatelna Státního okresního archivu Kroměříž v roce 2012

V roce 2012 zaznamenal Státní okresní archiv v Kroměříži znatelný nárůst zájmu o archivní fondy a sbírky – badatelnu navštívilo celkem 229 badatelů, včetně badatele z Rakouska, který se zajímal o židovskou problematiku. Statistika ukázala, že badatelé vykonali v průběhu roku celkově 535 návštěv, což znamená, že se k nám rádi vracejí a my je samozřejmě vždy rádi uvítáme. Mezi zájemci o studium archiválií převažovali tradičně genealogové pátrající po svých předcích a studenti píšící seminární, bakalářské a diplomové práce. Za zajímavých témat stojí za zmínku historie automobilismu na Kroměřížsku, Kroměříž na mapách, vojenské manévry v Bystřici pod Hostýnem v roce 1897 a mnohá další.

Badatelna Státního okresního archivu Kroměříž v roce 2012