Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-005
Číslo listu NAD: 34
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1941, matriku obce 1928, parcelní protokol 1826, přídělový plán 1933, účetní knihy 1883-1949, účetní aktový mat. 1927-1945, podací protokoly 1938-1947, knihu vydaných domovských listů, pracovních knižek 1850-1929(v knize kniha příjmů a vydání 1855-1880)

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-006
Číslo listu NAD: 35
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1886-1953, knihy evidence obyvatel 1875-1951, parcelní protokol 1877, podací pro tokoly 1923-1945, spisový materiál 1870-1948, účetní knihy 1893-1950, účetní aktový materiál 1894-1945, katastrální mapy 1826, 1873, stavební plány 1881-1933, kronika obce 1924-1955

Časový rozsah: 1876 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-009
Číslo listu NAD: 37
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1954, opovědní knihu 1889, podací protokoly 1915-1948, účetní knihy 18881949, účetní aktový materiál 1905-1944, spisový materiál 1886-1940

Časový rozsah: 1851 - 1945 (1974)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-010
Číslo listu NAD: 38
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1879-1950, matriky obce 1868-1946, trestní rejstřík 1921-1922, parcelní protokol b.d spisový materiál 1851-1875, účetní knihy 1874-1953, účetní aktový materiál 1922-1944, pamětní knihy 1865-1916,1927-1933 1934-1974, spisový materiál 1851-1937

Časový rozsah: 1762 - 1945 (1962)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-011
Číslo listu NAD: 39
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1797-1951, knihy evid. obyvatel 1886-1948, trestní rejstřík 1884-1941, parcelní pro tokoly 1920-1944, spisový materiál 1762-1950, účetní knihy 1836-1949, účetní aktový mat. 1920-1943, pamětní knihu 1922-1932

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-012
Číslo listu NAD: 40
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1947, knihy evidence obyvatel 1901-1950, parcelní protokol 1825, podací protokoly 1941-1947, spisový materiál 1884-1945, účetní knihy 1879-195, pamětní knihu 1923-1959

Časový rozsah: 1847 - 1951 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-013
Číslo listu NAD: 41
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1920-1957, matriku příslušníků obce 1912-1948, spisový materiál 1847-1944, účetní knihy 1903-1945

Časový rozsah: 1875 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-014
Číslo listu NAD: 42
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1909-1950, knihy evid. osob 1885-1945, podací protokoly 1915-1944, účetní knihy 1923-1950, účetní aktový mat. 1935-1945, pamětní knihu 1924-1955

Časový rozsah: 1885 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-035
Číslo listu NAD: 59
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1960, parcelní pro tokol 1892-1893, knihy cizinců 1885-1947, podací protokoly 1933-1945, účetní knihy 1936-1946, kroniky 1918-1963

Časový rozsah: 1836 - 1945 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-015
Číslo listu NAD: 43
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1954, knihy evid. obyvatel 1879-1949, podací protokoly 1938-1945, účetní knihy 1924-1945, účetní aktový materiál 1929-1945, pamětní knihu 1927-1978, parcelní protokol 1928, katastrální plán 1930, spisový materiál 1836-1945

Časový rozsah: 1781 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-018
Číslo listu NAD: 46
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí stavební komise z let 1931-1939, podací protokoly 1890-1945, spisový materiál 1890-1945, účetní knihy 1909-1950, knihu vydaných dom. listů 1905-1907

Časový rozsah: 1632 - 1949 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-020
Číslo listu NAD: 47
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1949, ohlašovací knihy 1881-1948, podací protokoly 1907-1945, účetní knihy 1880-1934, pamětní knihu 1922-1959, spisový materiál z let 1632-1959, knihu pozemnostních archů 1940, pozemkovou knihu cca 1850, účetní aktový mat. 1915,1923, stavební plány školy 1925-1927

Časový rozsah: 1879 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-022
Číslo listu NAD: 48
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru a zastup. z let 1907-1946, matriku 1921-1945, podací protokoly 1939-1945, účetní knihy 1924-1945

Časový rozsah: 1905 - 1930
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-024
Číslo listu NAD: 49
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1905-1930

Časový rozsah: 1864 - 1945 (1980)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-025
Číslo listu NAD: 50
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1879-1930, seznam vydaných domovských listů a vysvědčení chudoby 1914-1937, spisový materiál 1864-1945, účetní knihy 1901-1940, kroniku obce 1920-1980

Časový rozsah: 1600 - 1945 (1986)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-026
Číslo listu NAD: 51
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje ohlašovací knihy vojenské 1871-1883, parcelní protokol 1905, spisový materiál 1760-1883, účetní knihy 1640 -1951, typáře 1600-1880

Časový rozsah: 1764 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-027
Číslo listu NAD: 52
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1881-1952, parcelní protokoly 1826,1897, podací protokoly 1905-1943, spisový mat eriál 1787-1951, účetní knihy 1764-1951, účetní aktový mat. 1944-1945, pamětní knihu 1772-1937

Časový rozsah: 1902 - 1945 (1976)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-028
Číslo listu NAD: 53
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1924-1951, staveb. komise 1935-1947, knihy evid. obyvatel 1934-1952, účetní knihy 1934-1951, pamětní knihu 1924-1937, obecní matriku 1902-1945(76), kniha protokolů přípravy stavby školní budovy 1910-1913, plány školy 1911

Časový rozsah: 1848 - 1945 (1965)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-029
Číslo listu NAD: 54
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1950, parcelní pro tokol 1848, 1903, podací protokoly 1940-1946, účetní aktový materiál 1899, účetní knihy 1873-1944, spisový materiál 1872 -1884, pamětní knihu 1922-1965

Časový rozsah: 1874 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-030
Číslo listu NAD: 55
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1951, podací protokoly 1939-1943, spisový materiál 1874-1948, účetní knihy 1941-1949

Časový rozsah: 1856 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-031
Číslo listu NAD: 56
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1905-1949, knihy eviden ce obyvatel 1924-1942, parcelní protokol 1856, podací protokoly 1894-1944, účetní knihy 1864-1949, účetní aktový materiál 1923-1945, spisový materiál 1933-1944, kroniku 1924 - 1932

Časový rozsah: 1850 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-033
Číslo listu NAD: 58
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje Četnickou knihu pro obec 1858-1861, knihu vydaných domovských listů z let 1861-1948, podací protokol 1850-1867, spisový materiál 1865 - 1869 a účetní aktový materiál 1869 - 1871.

Časový rozsah: 1924 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-041
Číslo listu NAD: 61
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1925-1952, podací protokoly 1941-1944, účetní knihy 1924-1945, mapu 1937, spisy z roku 1940

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-042
Číslo listu NAD: 62
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1935-1953, matriku 1937 -1947, podací protokoly 1898-1944, účetní knihy 1925-1945, hlavní knihu pro josef. katastr 1787

Časový rozsah: 1764 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-168
Číslo listu NAD: 63
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1942, knihy evidence obyvatel 1882-1942, parcelní protokol 1851-1883, účetní knihy 1764-1942, kroniku 1926-1939

Syndikovat obsah