Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-044
Číslo listu NAD: 64
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1953, matriku 1931 parcelní protokol 1826, podací protokoly 1911-1946, účetní k knihy 1888-1949, účetní aktový materiál 1933-1945, opis pamětní knihy 1937-1939, pamětní knihu 1937-1945

Časový rozsah: 1642 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-045
Číslo listu NAD: 65
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1867-1952, matriku 1880 spisový materiál 1843-1938, účetní knihy 1825-1948, účetní aktový materiál 1909-1945, plány 1930, kroniku 1880

Časový rozsah: 1910 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-046
Číslo listu NAD: 66
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1950,parcelní protokol 1928, podací protokoly 1941-1945, hlavní účetní knihy 1922-1950, účetní aktový materiál 1921-1945

Časový rozsah: Archiv obce Ketkovice
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-047
Číslo listu NAD: 67
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1950, knihy evidence obyvatel 1880-1951, parcelní protokol 1849, podací protokoly 1897-1945, spisový materiál 1915-1945, účetní knihy 1924-1946, účetní aktový materiál 1941-1944, pamětní kniha 1920-1945(1959)

Časový rozsah: 1828 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-048
Číslo listu NAD: 68
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1954, matriku 1923 -1944, knihy evid. obyvatel 1901-1948, účetní knihy 1828-1945, spisový materiál 1929-1950, parcelní protokol 1934-1944, pamětní knihu 1928-1945.

Časový rozsah: 1617 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-049
Číslo listu NAD: 69
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1892-1952, josefinský katastr 1788, parcelní protokol 1907, spisový materiál 1918-1936, pozemkovou knihu 1617-1792, účetní knihy 1913-1949, účetní aktový materiál 1936-1944, pamětní knihu 1874-1945

Časový rozsah: 1915 - 1945 (1971)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-050
Číslo listu NAD: 70
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí zastupitelstva z let 1936-1947, stavební komise 1923-1948, kroniku 1923-1971, spisy z let 1915-1945(1963)

Časový rozsah: 1937 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-051
Číslo listu NAD: 71
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze kroniku obce z let 1937-1940 (dopsána i historie obce před r. 1937)

Časový rozsah: 1870 - 1945 (1961)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-054
Číslo listu NAD: 73
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1944, matriku 1912 -1945, trestní knihu 1913-1936, parcelní protokol 1900, podací protokoly 1871-1945, spisový materiál 1870-1910, účetní knihy 1874-1945, účetní aktový materiál 1883-1948, stavební komise 1913-1949, pamětní kniha 1923-1961

Časový rozsah: 1937 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-175
Číslo listu NAD: 1 343
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemnostní archy z let 1937-1949

Časový rozsah: 1858 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-056
Číslo listu NAD: 74
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí  1927-1950, knihy evidence obyvatel 1885-1948, parcelní protokol 1893, podací protokoly 1902-1946, účetní knihy 1913-1947, účetní aktový mat. 1919-1943, pamětní knihu 1924-1939

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-057
Číslo listu NAD: 75
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1946, knihy eviden ce obyvatel 1878-1948, knihu výměrů a fasí z roku 1787

Časový rozsah: 1886 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-038
Číslo listu NAD: 76
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje matriku příslušníků obce z roku 1929, účetní knihy 1936-1949, účetní aktový materiál 1936-1945, spis z roku 1886, kroniku 1929-1957, typář z roku 1920.

Časový rozsah: 1862 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-058
Číslo listu NAD: 77
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva z let 1910-1943, podací protokoly 1941-1949, účetní knihy 1862-1944, účetní aktový materiál 1903-1945, matriku 1910-1937, parcelní protokol 1890, stavební plány 1907

Časový rozsah: 1850 - 1945 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-059
Číslo listu NAD: 78
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1876-1960, knihy evid. obyvatel 1899-1945, parcelní protokol 1896-1900, podací protokoly 1889-1945, spisový materiál 1875-1939, účetní knihy 1850-1947, účetní aktový materiál 1909-1945, pamětní knihu 1927-1958

Časový rozsah: 1755 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-169
Číslo listu NAD: 79
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1951, matriku 1901 parcelní protokoly 1826-1920, trestní kvita 1867-1951, účetní knihy 1785-1951, spisový materiál 1807-1930, pamětní knihu 1755-1760, kroniku 1925-1952

Časový rozsah: 1856 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-060
Číslo listu NAD: 80
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1860-1947, matriku 1901- 1930, kroniku 1922-1956, knihu vyd. domovských listů a prac. knižek 1879-1948, parcelní protokol 1907-1913, spis. materiál 1898-1931, účetní knihy 1856-1950, úč. aktový mat. 1900 -1945

Časový rozsah: [1780] - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-061
Číslo listu NAD: 81
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemkové knihy z let 1781-1885, pamětní knihu 1929-1938, typář z roku 1780, spisový materiál 1909-1936, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 1932-1983

Časový rozsah: 1821 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-062
Číslo listu NAD: 82
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1945, matriku 1924 -1948, seznam zemřelých 1940-1953, podací protokoly 1909-1946, spisový materiál 1865-1950, účetní knihy 1821-1942, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1927

Časový rozsah: 1835 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-063
Číslo listu NAD: 83
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1942, podací protokoly 1904-1945, účetní knihy 1894-1946, matriku 1923, pamětní knihu  z let 1835-1877, kroniky obce z let 1928-1954.

Časový rozsah: 1632 - 1937
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-064
Číslo listu NAD: 1 159
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1701, podací protokol 1933-1937 účetní knihy 1632-1718,1924-1926,  spisový materiál 1897-1937 mlýn, katastralní mapy 1900, 1929

Časový rozsah: 1833 - 1945 (1977)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-065
Číslo listu NAD: 84
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1948, knihu cizích příslušníku 1925-1942, parcelní protokol 1886, účetní knihy 1833-1945, účetní aktový mat. 1922-1945, pamětní knihu 1923-1977

Časový rozsah: 1878 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-068
Číslo listu NAD: 87
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1904-1950, knihy evid. obyvatel 1878-1949, podací protokoly 1915-1946, účetní knihy 1900-1952, porostovou mapu lesů 1939- 1948, pamětní knihu do r. 1945, obecní matriku 1911-1942

Časový rozsah: 1863 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-069
Číslo listu NAD: 88
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznam pozemnostních archů z roku 1941, soupis parcel 1944, podací protokol 1945, rejstřík k pod. protokol 1945,1946, pokladní deník 1940-1945, výroční účet obecní 1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-070
Číslo listu NAD: 89
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1882-1947, parcelní protokol 1826, 1942-1948, podací prtokoly 1940-1945, spisový materiál 1830-1944, účetní knihy 1880-1952, účetní aktový mater. 1925-1945

Syndikovat obsah