Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1836 - 1945 (1972)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-071
Číslo listu NAD: 90
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1954, matriku 1924-1942, záznamy trestů 1898-1942, podací protokoly 1894-1934, účetní knihy 1880-1954, kroniku 1928 -1972, spisový materiál 1926-1952

Časový rozsah: 1812 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-072
Číslo listu NAD: 91
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1944, opovědní kni hu 1881-1925, podací protokoly 1865-1946, účetní knihy 1923-1944, spisový materiál 1876-1937

Časový rozsah: 1865 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-073
Číslo listu NAD: 92
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1954, knihu vydaných domovských listů 1927-1948, podací protokol 1942-1946, účetní knihy 1923-1954, účetní aktový materiál 1927-1945, spisový materiál 1926-1938

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-039
Číslo listu NAD: 96
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1900-1945, matriku 1922 parcelní protokoly 1825, spisový materiál 1910-1945, účetní knihy 1924-1949, účetní aktový materál 1923-1945, typáře 1878,  kroniku 1924-1959

Časový rozsah: 1826 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-076
Číslo listu NAD: 97
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje parcelní protokoly 1826-1904, pamětní knihu 1923-1927, spisový materiál 1870-1945

Časový rozsah: (1798) 1908 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-077
Číslo listu NAD: 93
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1945, parcelní protokol 1908, podací protokol 1943-1947, účetní knihy 1933-1945, spis z roku 1798, kroniku 1923-1956

Časový rozsah: 1898 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-078
Číslo listu NAD: 95
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1944, podací protokoly 1930-1945, účetní knihy 1923-1956, spisový materiál 1921-1946, účetní aktový mat. 1932-1941

Časový rozsah: 1757 - 1945 (1966)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-079
Číslo listu NAD: 98
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy evidence obyvatel 1880-1966, stavební protokol 1935-1942, parcelní protokol 1826, 1909, podací protokol 1943-1945, spisový materiál 1859-1939, účetní knihy 1757-1949, účetní aktový materiál 1914-1945, zápisy ze schůzí obecního výboru (zastupitelstva) 1874-1931

Časový rozsah: 1658 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-080
Číslo listu NAD: 99
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1881-1956, knihy evidece obyvatel obce 1886-1945, parcelní protokol 1826, gruntovní knihu 1743, podací protokoly 1914-1947, spisový materiál 1756-1940, účetní knihy 1803-1950, účetní aktový mat. 1892-1945, pamětní knihu 1925-1945, typář 1658

Časový rozsah: 1784 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-081
Číslo listu NAD: 100
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1938 ,knihy evidence obyvatel 1903-1947, parcelní protokoly 1826-1920, účetní knihy 1884-1945, účetní aktový materiál 1929-1945, spisový mat. 1784, 1851

Časový rozsah: 1891 - 1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-083
Číslo listu NAD: 101
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1956, obecní matriku 1891, knihy evidence obyvatel 1913-1941, podací protokoly 1928-1946, účetní knihy 1899-1948, účetní aktový mat. 1923-1945, kroniku z let 1923-1938.

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-084
Číslo listu NAD: 103
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1901-1946, matriku obce 1910-1921, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1904-1946, účetní knihy 1888-1948, účetní aktový materiál 1900-1945, kroniku obce z let 1927-1945(48)

Časový rozsah: 1687 - 1884
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-082
Číslo listu NAD: 102
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový mat. z r.1698, pozemkové knihy 1687-1884

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-085
Číslo listu NAD: 104
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1942, matriku příslušníků obce 1928-1936, parcelní protokol 1908, účetní knihy 1919-1949, zástavbovou mapu 1825

Časový rozsah: (1642) 1758 - 1945 (1985)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-086
Číslo listu NAD: 105
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1951, matriku obce b.d., katastr pozemků 1.pol.19.stol., rejstřík dědiny (události v obci) 1760-1803(1830-1857),podací protokoly 1910- 1943, spisový materiál 1758-1944, účetní knihy 1837-1948, účetní aktový mat. 1916-1943, katastrální mapu pozemků 1882, knihu zemřelých 1915-1985, kroniku 1928-1935.

Časový rozsah: 1830 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-087
Číslo listu NAD: 106
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1946, knihy evidence obyvatel 1924-1939, trestní rejstřík 1906-1942, hospodářský a lesní plán 1943-1945( 1953), podací protokoly 1910-1945, účetní knihy 1945, pamětní knihu 1930-1938,

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-164
Číslo listu NAD: 107
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1946, stavební protokoly 1914-1941, matriku 1868-1941, knihy evidence  obyvatel 1907-1946, parcelní protokol 1826, podací protokol 1944-1945, účetní knihy 1925-1946, spisový materiál 1941-1947, účetní akt. mat. 1945, pamětní knihu 1924-1938

Časový rozsah: 1883 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-091
Číslo listu NAD: 109
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1883-1935, stavební protokoly 1897-1944, matriky 1886-1928, parcelní protokoly 1895, podací protokoly 1887-1947, účetní knihy 1895-1945, spisový materiál 1930-1945, plány 1893-1923, kroniku obce 1924-1959

Časový rozsah: 1860 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-093
Číslo listu NAD: 111
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1924-1936, parcelní protokol 1913, typář-obecní razítko 1860, pamětní knhu 1880-1946 spisový mat. 1918-1942, účetní akt. mat. 1938

Časový rozsah: 1825 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-094
Číslo listu NAD: 112
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1889-1952, knihy evidence obyvatel 1880-1948, parcelní protokol 1825, 1921, 1924, rejstřík k pod. protokolu 1930-1938, účetní knihy 1866-1945, plány 1944, kroniku z let  1928-1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-095
Číslo listu NAD: 113
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1899-1949, parcelní protokol 1826, účetní knihy 1925-1948

Časový rozsah: 1841 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-096
Číslo listu NAD: 114
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1950, knihy evidence obyvatel 1903-1949,parcelní protokol 1899, podací protokoly 1934-1940, spisový materiál 1891-1941, účetní knihy 1919-1945, účetní aktový materiál 1937-1945

Časový rozsah: 1698 - 1952 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-096
Číslo listu NAD: 115
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1887-1964, matriky 1880 -1941, parcelní protokol 1826, kroniku 1921,1921-1934, poznámky ke kronice 1698-1922, podací protokoly 1910-1946, spisový mat. 1849-1944, účetní knihy 1865-1949, účetní akt. materiál 1923-1945, katastrální mapu 1825

Časový rozsah: 1793 - 1945 (1974)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-098
Číslo listu NAD: 116
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1952, matriku příslušníků obce 1937-1942, parcelní protokol 1826, účetní knihy 1930-1937, účetní aktový materiál 1909-1940, spisový materiál 1809-1937, pamětní knihy obce 1793-1900, 1925-1974

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-099
Číslo listu NAD: 117
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1916-1941, knihy evid. obyvatel 1858-1939, parcelní protokoly 1826-1848, 1931, účet ní knihy 1861-1945, účetní akt. materiál 1934-1943, pamětní knihu 1927-1951

Syndikovat obsah