Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1711 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-100
Číslo listu NAD: 118
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1882-1951, knihy eviden ce obyvatel 1865-1947, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1888-1943, účetní knihy 1808-1950, spisový materiál 1711-1926, kroniky 1923-1946

Časový rozsah: 1852 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-101
Číslo listu NAD: 119
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1873-1948, matriku obce 1921, knihy ev. obyvatel 1901-1945, podací protokoly 1931-1941, účetní knihy 1942-1945

Časový rozsah: 1789 - 1936
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-008
Číslo listu NAD: 912
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1877-1924, seznam obyva tel 1879, matriku 1900-1936, parcelní protokol 1826, seznam majitelů domů 1870, podací protokol 1878-1936, korespondenci 1838-1936, knihu vydání 1866-1877, josefinský katastr asi 1789

Časový rozsah: 1790 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-104
Číslo listu NAD: 122
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1967, matriku 1914 -1948, knihy evidence obyvatel 1869-1942, parcelní protokol 1895, podací protokol 1923-1944, spisový materiál 1883-1945, účetní knihy 1924-1950, účetní akt. mat. 1933-1938, typář pečetidla z roku 1790

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-105
Číslo listu NAD: 123
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1957, kroniku 1923 -1938, knihu výměrů a fazí 1787, spisový materiál 1789-1850, účetní knihy 1924-1949

Časový rozsah: 1647 - 1945 (1958)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-167
Číslo listu NAD: 124
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1931, ohlašovací knihy voj. osob 1887-1914, podací protokoly 1920-1946, účetní knihy 1647-1941, účetní aktový mat. 1924-1945, listiny 1715,1698, matriku 1890-1948, kroniku 1934-1958, spisový materiál 1819-1928

Časový rozsah: 1820 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-103
Číslo listu NAD: 121
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1906-1948, knihy týkají cí se evidence obyvatel 1891-1951, podací protokoly 1932-1943, spisový materiál 1936-1944, účetní knihy 1923-1948, kroniku 1918-1948, parcelní protokoly 1897, 1899

Časový rozsah: 1787 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-106
Číslo listu NAD: 126
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí komisí 1931-1951, trestní rej střík 1894-1941, přehled vyměř. fasí 1784, domovní seznam obce 1878, elektrifikace obce 1939-1941

Časový rozsah: 1881 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-107
Číslo listu NAD: 125
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1902-1954, výtah z josefínského katastru 1787, parcelní protokol 1909, podací protokol 1942-1944, účetní knihy 1923-1950, účetní akt. materiál 1936-1945, spisový materiál 1881-1945, porostní mapu lesů 1939-1948, pamětní knihu 1925-1967

Časový rozsah: 1755 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-109
Číslo listu NAD: 128
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1884-1948, parcelní pro tokol 1901, spisový materiál 1790-1941, účetní knihy 1874-1887, účetní aktový materiál 1931-1945, pamětní knihu 1755-1846, matriku 1925-1952, knihu vydaných domovských listů 1924-1948, pečetidlo z roku cca 1800

Časový rozsah: 1676 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-110
Číslo listu NAD: 129
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1939-1951, spisový mat. 1676-1812, účetní knihy 1690-1953, účetní aktový materiál 1904-1915,1943

Časový rozsah: 1780 - 1952 (1971)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-114
Číslo listu NAD: 134
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1885-1953, podací protokoly 1903-1932, spisový materiál 1858-1940, účetní knihy 1906-1950, účetní aktový materiál 1931-1945, pamětní knihu 1928-1971

Časový rozsah: 1851 - 1945 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-116
Číslo listu NAD: 136
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1915-1946, účetní knihy 1851-1944, index k pod. protokolu 1938-1948, účetní aktov. materiál 1929-1942, pamětní knihu 1930-1952

Časový rozsah: 1919 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-019
Číslo listu NAD: 137
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva 1919-1951, podací protokoly 1942-1945, účetní knihy 1922-1943, účetní aktový mat. 1937-1945

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-115
Číslo listu NAD: 135
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1910-1950, matriku obce 1890, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1851-1947, spisový materiál 1895-1938, účetní knihy 1888-1953, účetní aktový materiál 1911-1942, pamětní knihu 1927-1967

Časový rozsah: 1923 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-176
Číslo listu NAD: 1 371
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy týkající se odměny starostovy (1923), voleb finanční komise 1923-1924, prodeje obecních pozemků 1923-1936, regulace Moutnického potoka (1932-1933), dále obsahuje účetní aktový materiál z let 1934-1939

Časový rozsah: 1882 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-112
Číslo listu NAD: 131
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1949, podací protokoly 1932-1947, účetní knihy 1882-1950, účetní aktový mat. 1919-1945, spisový materiál 1938-1944, kroniky 1928-1938, 1939-1957

Časový rozsah: 1861 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-113
Číslo listu NAD: 132
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru a zastupitelstva z let 1905-1943, finanční komise 1925-1949, knihy evidence obyvatel 1871-1948, spisový materiál 1864-1933, účetní aktový materiál 1929-1937, účetní knihy 1861-1948, mapy 1912-1913, matriku 1873-1925

Časový rozsah: 1867 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-172
Číslo listu NAD: 133
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1926-1950, účetní aktový materiál 1867-1944, účetní knihy 1923-1950

Časový rozsah: 1749 - 1945 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-117
Číslo listu NAD: 138
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1889-1951, knihy evidence obyvatel 1885-1941, parcelní protokol 1822, podací protokol 1885-1944, spisový materiál 1749-1882, účetní knihy 1873-1946, účetní aktový materiál 1908-1945, stavební plány 1870-1946, katastrální mapu 1826

Časový rozsah: 1817 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-128
Číslo listu NAD: 148
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a představenstva obce z let 1867-1912, matriku příslušníků obce 1901-1944, parcelní protokoly 1826-1928, podací protokoly 19361944, spisový materiál 1817-1947, účetní knihy 1863-1945, účetní aktový materiál 1920-1941, katastrální mapu obce 1826, razítko  cca r. 1870

Časový rozsah: 1819 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-118
Číslo listu NAD: 139
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kroniku z let 1923-1963, spisový materiál 1924 -1943, účetní knihy 1926-1945

Časový rozsah: 1827 - 1945 (1966)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-119
Číslo listu NAD: 140
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1908-1939, knihy evidence obyvatel 1869-1942, podací protokoly 1922-1944, účetní aktový materiál 1907-1942, spisový materiál 1827-1938, pamětní knihu 1924-1966

Časový rozsah: (1334) 1885 - 1945 (1975)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-120
Číslo listu NAD: 141
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1896-1944, obecní matriku 1921-1930, opovědní knihu 1885-1935, podací protokoly 1931-1950, účetní knihy 1924-1950, účetní aktový materiál 1937-1945, pamětní knihu 1924-1975

Časový rozsah: 1773 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-122
Číslo listu NAD: 142
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva  pléna MNV z let 1899-1955, rady 1936-1948, komisí 1922 -1950, matriku 1883, pozemkovou knihu 1816, hraniční protokol 1787, podací protokoly 1922-1945, spisový mat. 1798-1936, účetní knihy 1796-1951, účetní aktový mat. 1907-1944

Syndikovat obsah