Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1931 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-284
Číslo listu NAD: 1 250
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1931-1948, knihu členů 1931-1947, spisový materiál 1931-1946, účetní aktový materiál 1943-1944

Časový rozsah: 1912 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-308
Číslo listu NAD: 1 274
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1942, seznam členů 1912-1942

Časový rozsah: 1931 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-317
Číslo listu NAD: 1 283
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1932-1948, účetní knihy 1931-1948

Časový rozsah: 1907 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-318
Číslo listu NAD: 1 284
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1948, seznam členů 1907-1946, stanovy 1911, 1934, hlavní účetní knihy 1907-1948

Časový rozsah: 1882 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-083
Číslo listu NAD: 673
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1885-1940 a knihu učňů 1883-1906

Časový rozsah: 1886 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-056
Číslo listu NAD: 705
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1924-1941, knihy členů 1886-1941, podací protokol 1917-1942, učební smlouvy 1927-1939.

Časový rozsah: 1897-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-006
Číslo listu NAD: 729
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1897-1940 a spis. mat. 1938-1940

Časový rozsah: 1928 - 1958
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-109
Číslo listu NAD: 406
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 16 třídních výkazů s třídní knihou z let 1928-1938, 52 třídních výkazů z let 1938-1958, školní kronika z let 1928-1958 a zápisy o poradách učitelského sboru ze školního roku 1957/58.

Časový rozsah: 1967 - 1996
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-108
Číslo listu NAD: 1 391
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní knihy z let 1967-1996, třídní výkazy 1967-1996, kroniky 1967-1996 a spisový materiál 1967-1996

Syndikovat obsah