Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1695 - 1945 (1949)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-123
Číslo listu NAD: 143
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obec. zastupitelstva a rady z let 1888-1949, gruntovní knihu 1826, knihy evidence obyvatel 1868-1947, podací protokoly 1901-1946, spisový materiál 1695-1942, účetní knihy 1718-1948, účetní akt. mat. 1921-1945, katastrální mapu 1872, nezprac. písemnosti 1915-1928, pamětní knihy 1848-1882, 1928-1945(1947)

Časový rozsah: 1789 - 1945 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-124
Číslo listu NAD: 144
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obec. výboru a zastupitelstva z let 1903-1948, rady 1923-1952, komisí 1923-1950, matriku 1891, evidence pozemků 1789-1820, účetní knihy 1923-1945, spisový materiál 1878-1935, účetní aktový materiál 1933-1945, kroniku  1922 - 1932 a 1932-1964

Časový rozsah: 1811 - 1945 (1947)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-130
Číslo listu NAD: 151
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1871-1947, matriku obce 1904-1945, podací protokoly 1850-1945, účetní akt. materiál 1916-1922, účetní knihy 1811-1945, spisový materiál 1898-1943, stavební spisy a plány 1898-1943, katastrální plány obce 1926, 1899, písemnosti vyňaté ze schránky kříže z let 1848-1856, pamětní kniha 1923-1944.

Časový rozsah: 1844 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-171
Číslo listu NAD: 150
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1879-1950, podací protokol 1907-1923, pozemnostní archy 1897-1922, účetní knihy 1923-1949

Časový rozsah: 1760 - 1945 (1979)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-125
Číslo listu NAD: 145
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitel. z let 1913-1938, obecní rady 1928-1944, komisí 1901-1949, matriku 1901, parcelní protokol 1899, podací protokol 1930-1931, spisový materiál 1934-1944, účetní knihy 1907-1950, účetní aktový materiál 1927-1945, pečetidla 1760-1925, razítka 1880-1882, pamětní kniha 1883-1979

Časový rozsah: 1784 - 1951 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-126
Číslo listu NAD: 146
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obec. zastupitelstva 1920-1947 a obecní rady 1919-1952, knihy evidence obyvatel 1932-1951, účetní knihy 1919-1948, účetní aktový materiál 1938-1945, knihu robotních pravidel 1784, stavební plány 1932- 1943

Časový rozsah: 1651 - 1951 (1974)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-127
Číslo listu NAD: 147
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitel. z let 1902-1929, finanční komise 1928-1940, obecní matriky 1902, 1921,gruntovní knihu 1651-1820, parcelní protokol 1887, podací protokoly 1882-1942, účetní knihy 1923-1949, pamětní knihu 1928-1939, spisový materiál 1908-1925, účetní aktový mat. 1940

Časový rozsah: 1572 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-131
Číslo listu NAD: 152
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru zastupitelstva 1882-1937, rady 1928-1937, obecní matriky 1900,1920, knihy evidence obyvatel 1891-1948, gruntovní knihu 1572-1650, parcelní protokoly 1826, 1849, podací protokoly 1901-1946, spisový materiál 1572-1945, účetní knihy 1701-1947, účetní aktový materiál 1921-1945, stavební plány 1895-1944, obecní kroniky 1923-1953

Časový rozsah: 1700 - 1945 (1946)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-133
Číslo listu NAD: 154
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva z let 1916-1941, obecní rady 1924-1937, parcelní protokol 1901, jesefinský katastr 1787,1789, pozemkovou matriku 1820, pamětní knihy 1700-1926, 1926-1946, účetní aktový materiál z let 1901,1913,1921.

Časový rozsah: 1760 - 1945 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-132
Číslo listu NAD: 153
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva  z let 1936-1953, komisí 1919-1929, knihy evidence obyvatel 1910-1946, spisový materiál 1765-1897, účetní knihy 1760-1943, účetní aktový mat. 1938-1944, kronika 1923-1978.

Časový rozsah: 1809 - 1945 (1948)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-088
Číslo listu NAD: 155
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady z let 1904-1944, obecního výboru a zast. 1904-1939, knihy evid. obyvatel 1930 -1944, podací protokoly 1920-1947, spisový materiál (1902) 1930,účetní knihy 1912-1948,  pamětní knihu 1922-1945, účetní akt. mat. 1933-1944

Časový rozsah: 1801 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-135
Číslo listu NAD: 157
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady 1927-1938, zastupitelstva 1931-1938, knihy evidence obyvatel 1890-1948, parc elní protokol 1922, podací protokol 1850-1889, spisový mater iál 1801-1939, účetní knihy 1814-1950, účetní akt. materiál 1923-1945, mapy 1881,1929

Časový rozsah: 1801 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-163
Číslo listu NAD: 157
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady 1927-1938, zastupitelstva 1931-1938, knihy evidence obyvatel 1890-1948, parc elní protokol 1922, podací protokol 1850-1889, spisový mater iál 1801-1939, účetní knihy 1814-1950, účetní akt. materiál 1923-1945, mapy 1881,1929

Časový rozsah: 1665-1945 (1956)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-137
Číslo listu NAD: 160
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1938-1946, matriku příslušníků obce 1911, trestní rejstřík 1923, účetní knihu 1945, výroční účty 1945, stavební plány 1897-1955, stavební pány 1897-1955 a listinu z roku 1682, kroniku 1923-1956. V roce 2018 předána kniha Obecní počet obce Tvarožná z r. 1665, v r. 2019 doplněk , např. obecní počet 1672-1891, pamětní kniha 1898, knihy předpisu úhrad 1927-1932 aj.

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-139
Číslo listu NAD: 162
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady a zastupitelstva z let 1930-1945, komisí 1929-1951, knihy evid. obyvatel 1878-1948, pozemkové knihy 1750,1789,1826, účetní knihy 1925 -1946, účetní aktový materiál 1926-1945, pamětní knihu 1924-1963

Časový rozsah: 1585 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-166
Číslo listu NAD: 163
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zsatup. a rady z let 1894-1944, komisí 1923-1950, podací protokoly 1864-1947, účetní knihy 1644-1945, spisový materiál 1585-193 1, účetní akt. mat. 1927-1938

Časový rozsah: 1877 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-140
Číslo listu NAD: 164
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu obecních záznamů 1877-1939, trestní protokol 1888-1937, pamětní knihu 1898-1939

Časový rozsah: 1835 - 1945 (1982)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-143
Číslo listu NAD: 165
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí ob. zastupitelstva a rady z let 1898-1951, komisí 1923-1951, knihy evidence obyvatel 1888-1948, podací protokoly 1939-1946, účetní knihy 1835-1951, pamětní knihy 1901-1960, přilohy ke kronice 1896-1982

Časový rozsah: 1743 - 1948 (1976)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-145
Číslo listu NAD: 167
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1905-1950, matriku 1901-1947, parcelní protokol 1826, podací protokoly 1907-1946, s pisový materiál 1853-1948, účetní knihy 1935-1948, účetní aktový mat. 1932-1945, stavební plány 1920-1942, katastrální plány 1943, pečetidlo 1780, listina z roku 1743, kroniku z let 1925-1976

Časový rozsah: 1868 - 1945 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-146
Číslo listu NAD: 168
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1919-1953, knihy evidence obyvatel 1868-1947, podací protokoly 1913-1945, účetní knihy 1894-1945, účetní aktový materiál 1904-1944, spisový materiál 1897-1945,
kronika 1924-1964

Časový rozsah: 1821 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-147
Číslo listu NAD: 169
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1889-1941, matriku obce 1891-1910, parcelní protokol 1821, 1829, podací protokol 1943-1945, účetní knihu 1894-1945, účetní aktový mat. 1904-1944, spisový materiál 1897-1945, ohlašovací kniha 1936-1954

Časový rozsah: 1560 - 1924
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-149
Číslo listu NAD: 170
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu smluv svatebních z let 1612-1809, pozemkovou knihu 1575-1791, seznam obyvatel a domů 1787-1924, spisový materiál 1560-1865, účetní knihy 1645-1797, plán mlýnského náhona 1862, výkazy chudinského ústavu 1821-1840.

Časový rozsah: 1796 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-150
Číslo listu NAD: 171
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1903-1949, knihy evidence obyvatel 1869-1948, parcelní protokoly 1895,1913,1942, podací protokoly 1900-1946, účetní knihy 1850-1946, spisový materiál 1845-1941, protokoly "Výboru pro postavení pomníku padlých" 1924-1926(1946), pamětní knihu 1923-1951

Časový rozsah: 1821 - 1945 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-151
Číslo listu NAD: 172
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1879-1949, matriku 1930 -1948, soupis parcel 1821-1826, parcelní protokol 1905-1946, účetní knihy 1856-1942, účetní aktový materiál 1923-1941, pamětní knihu 1924-1964

Časový rozsah: 1826 - 1949 (1961)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-152
Číslo listu NAD: 173
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1940, pamětní knihu 1933-1961, účetní knihy 1924-1942, účetní aktový materiál 1926-1936, parcelní protokol 1826

Syndikovat obsah