Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1646 - 1945 (1968)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-165
Číslo listu NAD: 179
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1850-1954, matriku 1891, odvodní seznamy 1880-1906, katastr obce 1824,1835, podací protokoly 1895-1941, účetní knihy 1646-1945, spisový materiál 1809-1944, účetní akt. mat. 1923-1944, kroniku 1924-1968

Časový rozsah: 1791 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-153
Číslo listu NAD: 174
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1949, knihy evidence obyvatel 1900-1946, parcelní protokol 1891, podací protokoly 1937-1944, spisový materiál 1791, účetní knihy 1856-1947, účetní aktový materiál 1938-1945, pamětní knihu 1925-1953

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1954)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-154
Číslo listu NAD: 175
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1954, knihy evidence obyvatel 1878-1948, pozemků 1750-1820, podací protokol 1941-1946, spisový materiál 1847-1872, účetní knihy 1911-1943

Časový rozsah: 1855 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-155
Číslo listu NAD: 176
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1901-1945, knihy evidence obyvatel 1883-1953, parcelní protokoly 1900-1946, podací protokoly 1942-1945, spisový materiál 1855-1951, účet ní knihy 1910-1950, účetní aktový materiál 1901-1945, katastrální mapy a plány 1877-1933

Časový rozsah: (1770) 1795 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-158
Číslo listu NAD: 180
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze obecního zastupitelstva, výboru a obecní rady 1890-1951, komisí 1924-1950, matriku obce 1873-1883, knihy evidence obyvatel 1900-1951, parcelní protokol 1873, podací protokoly 1871-1944, účetní knihy 1813-1948, účetní aktový materiál 1911-1945, nákres vytyčení obecní hranice 1932, robotní pravidla 1795, pamětní knihu (1770) 1857-1906, korespondenci s C.k. okresním úřadem v Židlochovicích

Časový rozsah: 1750 - 1945 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-156
Číslo listu NAD: 177
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1955, knihy evidence obyvatel 1878-1929, knihy evidence nemovitostí 1750-1878, podací protokol 1913-1914, účetní knihy 1909-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, spisový materiál 1935-1938, pamětní knihu 1921-1950

Časový rozsah: 1864 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-157
Číslo listu NAD: 178
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1864-1949, knihy evidence obyvatel 1921-1951, podací protokoly 1941-1945, spisový materiál 1873-1943, účetní knihy 1941-1949, účetní aktový materiál 1922-1945, pečetidlo 1900, kroniku 1878-1944, plány 1933,1937

Časový rozsah: 1666 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-160
Číslo listu NAD: 181
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z r.1760, zápisy ze schůzí obecního výboru a rady 1886-1937, komisí 1904-1937, knihy evidence obyvatel 1889-1938, pozemků 1748-1899, pamětní knihu 1721-1921, podací protokoly 1921-1945, spisový materiál 1666-1945, účet ní knihy 1723-1942, účetní aktový mat. 1916-1944. Balík nezprac. materiálu - různé mapy a plány 1900 - 1938.

Časový rozsah: 1826 - 1945 (1957)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-161
Číslo listu NAD: 182
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního výboru a zast. z let 1897-1957, obecnbí rady 1937-1947, knihy evidence obyvatel 1931-1950, parcelní protokoly 1848,1903, opisy pozemnostních archů 1912-1931, účetní knihy 1923-1945, účetní akt. materiá l 1923-1944, katastrální mapu obce 1826, kroniku obce 1934 - 1935

Časový rozsah: 1801 - 1918 (1920)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-173
Číslo listu NAD: 1 105
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1892-1919, knihu listin pro ženská sedadla v synagoze 1801-1855, kniha mužských a ženských židlí 1814-1873, podací protokoly 1850-1913, korespondence židovské obce 1891-1918, rejstřík obyvatel 1850-1920

Časový rozsah: (1732) 1850 - 1919 (1925)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-174
Číslo listu NAD: 1 104
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecního představenstva z let 1889-1919, matriku příslušníků 1850, korespondenci věcně řazenou 1732-1916, svazek hebrejsky psaných dopisů z let 1732-1916

Časový rozsah: 1919 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-126
Číslo listu NAD: 397
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy 1919-1954 kroniku z let 1919-1953 a fotografie 1943-1944.

Časový rozsah: 1934 - 1969
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-001
Číslo listu NAD: 818
Tématický popis fondu:

Pozůstalost obsahuje výstřižky z novin a časopisů (zejména oblast literatury, hudby, malířství, divadelnictví) z let 1934-1969

Časový rozsah: 1576 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-028
Číslo listu NAD: 764
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1576-1707, výuční knihu 17801860, knihu mistrůl 1780-1855, knihu tovaryšů 1783-1860, spisy z let 1716-1859 (mj. výuční listy 1721-1859) a pečetidlo 1780

Časový rozsah: 1676 - 1859 (1884)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-016
Číslo listu NAD: 754
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1676,1786, knihy zápisů 1676-1876, zkušební řád 1676, cechovní účty 1775-1884

Časový rozsah: 1563 - 1794
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-017
Číslo listu NAD: 755
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1711,1724 a knihu zápisů 1563 -1794

Časový rozsah: 1589 - 1859 (1884)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-021
Číslo listu NAD: 779
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1589, mistrovskou knihu 1742-1884, knihu učedníků 1799-1863, vandrovní knižku 1833, knihu příjmů a vydání 1790-1871

Časový rozsah: 1739 - 1859 (1879)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-037
Číslo listu NAD: 787
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1774-1879, knihu tovaryšů 1839-1871, účetní knihu 1839-1879, spisy 1751-1795 a generální cechovní artikule 1739

Časový rozsah: 1777 - 1859 (1885)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-025
Číslo listu NAD: 775
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1885, knihu tovaryšů 1778-1866, seznam přijatých učňů 1777-1871 a knihu příj mů a vydání cechu 1777-1873

Časový rozsah: 1685 - 1821
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-031
Číslo listu NAD: 765
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1752 a tovaryšskou knihu 16851821

Časový rozsah: 1656 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-013
Číslo listu NAD: 756
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu potvrzující cechovní artikule z roku 1667 a knihbu zápisů 1656-1859

Časový rozsah: 1745 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-030
Číslo listu NAD: 766
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1773-1860, knihu usnesení cechu 1745-1834, knihu mistrů 1796-1857, knihu tovaryšů 1833-1857, účetní knihy 1773-1860 a fasc. spisů 1745-1857

Časový rozsah: 1589
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-005
Číslo listu NAD: 780
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje potvrzení artikulí cechu z roku 1589

Časový rozsah: 1777 - 1859 (1868)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-043
Číslo listu NAD: 776
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1868 a knihu příjmů a vydání cechu 1777-1860

Časový rozsah: 1612 - 1859 (1871)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-012
Číslo listu NAD: 757
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1612,1673, knihu zápisů 16831857 a knihy členů 1795-1869

Syndikovat obsah