Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1721 - 1841
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-032
Číslo listu NAD: 767
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje privilegia cechu z roku 1721, knihu přijatých členů 1818 a výuční listy 1777-1841

Časový rozsah: 1790 - 1859 (1874)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-024
Číslo listu NAD: 781
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů 1826-1874 a účetní knihu 1790-1840

Časový rozsah: 1724 - 1774
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-001
Číslo listu NAD: 792
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu učňů z let 1724-1774

Časový rozsah: 1739 - 1740
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-002
Číslo listu NAD: 786
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze cechovní artikule z roku 1739

Časový rozsah: 1710 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-007
Číslo listu NAD: 788
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z roku 1710, mistrovskou knihu 17411806, korespondenci 1736-1859, výuční listy 1746-1839, zlomky výročních účtů 1800-1813 a pečetidlo bez data

Časový rozsah: 1819 - 1841
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-039
Číslo listu NAD: 768
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje tovaryšský a výuční list z let 1819,1828, fasc korespondence 1841

Časový rozsah: [1750]
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-006
Číslo listu NAD: 753
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze pečetidlo z 18ST

Časový rozsah: 1586 - 1699
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-015
Číslo listu NAD: 758
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny 1586, 60.-70. léta 17.st.- dodržování cechovních artikulí, potvrzení provolegií

Časový rozsah: 1579 - 1859 (1884)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-003
Číslo listu NAD: 769
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1579-1730, artikule cechu 1663, mistrovskou knihu 1691-1858, knihu přijatých do cechu a výuční knihu 1725-1855, vyuční listy 1687-1781, korespondenci 1819-1884

Časový rozsah: [1750] - 1802
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-036
Číslo listu NAD: 789
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z 18. stol., fasc. výučních listů 1763 -1802

Časový rozsah: 1698 - 1700
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-038
Číslo listu NAD: 759
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kopiáře z let 1698-1700

Časový rozsah: 1614 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-004
Číslo listu NAD: 770
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1616-1802, mistrovské knížky a knihy zápisů učedníků 1687-1859, tovaryšskou knihu cechu 1790-1859, vandrovní knížku 1827, výuční listy 1691-1824, korespondenci 1773-1851 a typář z 18.stol.

Časový rozsah: 1573 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-014
Číslo listu NAD: 760
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje cechovní artikule z let 1572,1662 a knihy zápisů 1726-1859

Časový rozsah: 1701 - 1857
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-027
Číslo listu NAD: 782
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje rejstřík cechu z let 1711-1775, knihu přípovědí 1745-1808, knihu učňů 1786-1820, knihu příjmů a vydání cechu 1701-1833, vysvědčení vydané cechem 1737, 1857

Časový rozsah: 1743 - 1859 (1885)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-008
Číslo listu NAD: 790
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy z let 1780-1832 a pečetidlo z roku 1743, knihu členů 1744-1855

Časový rozsah: 1749 - 1859 (1911)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-041
Číslo listu NAD: 793
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovské knihy z let 1754-1886, knihy přijímání učedníků 1754-1886, výuční listy 1749-1835, výroční účty 1756-1819, knihy příjmů a vydání 1838-1911, potvrzení o zaplacení dlužných částek 1754-1798

Časový rozsah: 1805 - 1859 (1883)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-018
Číslo listu NAD: 762
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1805-1883 a knihu mistrů 1842-1883

Časový rozsah: 1567 - 1859
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-029
Číslo listu NAD: 771
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1567-1822, knihy zápisů 1755-1818, mistrovskou knihu 1815-1859, vandrovní knižky 1827, 1850-1851, fasc. spisů 1838-1853 a typář 1823

Časový rozsah: 1837 - 1859 (1883)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-040
Číslo listu NAD: 795
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu a rejstřík k ní z let 18371860, knihu učňů 1837-1883

Časový rozsah: 1824 - 1833
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-045
Číslo listu NAD: 1 355
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu jednacího protokolu z let 1824-1833

Časový rozsah: 1589 - 1859 (1874)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-023
Číslo listu NAD: 783
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny udělení privilegií abatyší Anežkou Kutínskou z roku 1589, vzorkovnici barev látek 1859, knihu členů cechu 1840-1874

Časový rozsah: 1777 - 1859 (1871)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-022
Číslo listu NAD: 784
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu z let 1777-1842, zápisy o přijímání učňů 1783-1863, kvitance cechu 1802-1841, účetní knihu 1828-1871

Časový rozsah: 1794 - 1855
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-035
Číslo listu NAD: 791
Tématický popis fondu:

Z materiálů cechu se dochovaly pouze výuční listy z roku 1794-1847 a korespondence s nadřízenými úřady z roku 1855

Časový rozsah: 1699 - 1859 (1886)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-042
Číslo listu NAD: 794
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovské knihy z let 1763-1877, knihy tovaryšů 1823-1886, knihu učedníků 1772-1839, výuční list z roku 1738 a cechovní artikule 1699

Časový rozsah: [1560] - 1859 (1868)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-034
Číslo listu NAD: 772
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z roku 1711, typáře z 16.stol.a 17.st. účetní knihu 1807-1868 a výuční listy 1836-1843

Syndikovat obsah