Přehled archivních pomůcek

Časový rozsah: 1682 - 1844
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-026
Číslo listu NAD: 785
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu potvrzení artikulí cechu z roku 1682, knihu záznamů 1719-1844, typář z 18.stol.

Časový rozsah: 1822 - 1859 (1870)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-020
Číslo listu NAD: 761
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1822-1870

Časový rozsah: 1850
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-009
Číslo listu NAD: 777
Tématický popis fondu:

Z cechu se dochovalo pouze pečetidlo z roku 1850

Časový rozsah: [1700] - [1799]
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-044
Číslo listu NAD: 1 229
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje typář z 18 stol.

Časový rozsah: 1705 - 1859 (1860)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: D-011
Číslo listu NAD: 773
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mistrovskou knihu 1816-1859, vyuční knihu 1816 -1860, spisy 1705-1860 a pečetidla 1738 a 18.stol.

Časový rozsah: 1870 - 1921
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-208
Číslo listu NAD: 591
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1871-1903, podací proto koly 1884-1903, korespondenci 1870-1913, výkazy žáků s nepravidelnou školní docházkou 1892-1907, zápisy dětí do školy 1907-1914, zrušení německé školy 1919-1921, plány školy 1903, výroční účty školních potřeb 1871-1904

Časový rozsah: 1923 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-186
Číslo listu NAD: 435
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 10 katalogů a třídních knih z let 1923-1939

Časový rozsah: 1920-1954
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-118
Číslo listu NAD: 942
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1950-1928, korespondenci 1926, 1929, podací protokol 1946-1954.

Časový rozsah: 1921 - 1940 (1942)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-111
Číslo listu NAD: 958
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1936-1939, pokladní knihy 1926-1942,knihu členů spolku 1924-1928, evidenci členských příspěvků 1921-1930, evidence převozu pacientů 1928-1942, spisy týkající se sanitních vozů 1923-1938, kursy sociální péče 1928, plány místnosti pro umístění záchranné služby 1922

Časový rozsah: 1928 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-178
Číslo listu NAD: 1 114
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1945

Časový rozsah: 1911 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-151
Číslo listu NAD: 1 086
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1911-1938

Časový rozsah: 1945 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-158
Číslo listu NAD: 1 089
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1945-1948

Časový rozsah: 1945 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-173
Číslo listu NAD: 1 109
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1948, knihu příjmů a vydání 1945-1948

Časový rozsah: 1911 - 1977
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-085
Číslo listu NAD: 752
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kroniku sboru z let 1911-1948, knihy zápisů ze schůzí 1921-1964, členské knihy 1911-1973, knihy požárních hlídek 1934-1956, knihy jízd 1938,1955, podací protokol y 1929-1951, stanovy spolku 1911-1939, korespondenci 19131973, přednášky 1919-1936, seznamy členů 1931, 1944, 1951, záznamy o požárech 1930-1967, oběžníky a zpravodaje 19311973, veřejná cvičení a pod. 1937-1939, čestná uznání 1956, 1957, členské průkazy bez data, knihy členské knihovny 19121967, účetní knihy 1934-1962, účetní aktový materiál 1922-1973, notový materiál 1912-1967, účetní knihy 1934-1962, účetní aktový materiál 1922-1973, plakáty,letáky 1923-1977, mapy a plány 1928-1929,1940, fotografie b.d., textilie 1931

Časový rozsah: 1907 - 1956
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-084
Číslo listu NAD: 751
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1950, podací proto koly 1907-1949, spisový mat. 1907-1956 mj. seznam členů 1919 -1939, zprávy o požárech 1919-1952, písemnosti Národního domu v Židlochovicích. 1911-1942, pokladní knihu 1925-1947, pohřební pokladní knihu 1926-1952, účetní aktový materiál 1913-1947, plakáty, letáky, dopisnice 1912-1954, mapy a plány 1922-1930 fotografie 1920-1930

Časový rozsah: 1906 - 1974
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-370
Číslo listu NAD: 1 563
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochovaly pouze 2 knihy zápisů ze schůzí z let 1906-1974

Časový rozsah: 1937 - 1972
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-176
Číslo listu NAD: 1 112
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1937-1972, matriku členů 1937-1958

Časový rozsah: 1917 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-003
Číslo listu NAD: 1 612
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy 1917-1947, podací protokoly  a rejstříky 1917-1946, spisový materiál 1933-1944.

Časový rozsah: 1923 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-004
Číslo listu NAD: 1 614
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje služební knihy 1923-1939, podací protokoly a indexy 1930-1941, spisový materiál 1940

Časový rozsah: 1918 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-006
Číslo listu NAD: 1 615
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník 1918-1948,  úřední knihy 1925-1948, podací protokoly a rejstřík 1939-1945, spisová materiál 1939-1944.

Časový rozsah: (1873) 1895 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-007
Číslo listu NAD: 1 616
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník (1873)1895-1951,  úřední knihy 1938-1945, podací protokoly s rejstříky 1936-1946, spisový materiál 1937-1945.

Časový rozsah: 1918 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-008
Číslo listu NAD: 1 617
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje památník 1918-1950, úřední knihy 1921-1950, podací protokoly a rejstříky 1921-1947, spisový materiál 1938-1944.

Časový rozsah: 1938 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-009
Číslo listu NAD: 1 618
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze památník 1938-1948.

Časový rozsah: 1917 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-010
Číslo listu NAD: 1 619
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1918-1948, podací protokoly 1918-1945, indexy k podacím protokolům 1917-1949, spisový materiál 1929-1945.

Časový rozsah: 1917 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: B-011
Číslo listu NAD: 1 620
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1917-1950, spisy 1941-1945

Syndikovat obsah