Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1944) 1945 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-001
Číslo listu NAD: 1 165
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihy 1945-1949, podací protokoly 1944-1949, spisový materiál 1945 -1949, účetní aktový materiál 1945-1949

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1994)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-098
Číslo listu NAD: 215
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzá plen. zasedání a rady z let 1946-1990. komisí 1957-1990, Osvětové besedy 1959-1960, podac í protokoly 1947-1989, spisový materiál 1945-1979 mj. volební materiály 1954-1979, seznam padlých příslušníků RA 1946-1947, založení JZD a seznam členů 1952-1953, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1990, peněžní deníky MNV 1946-1991, peněžní deníky MH 1966-1990, rozpočty 1946-1952, finanční vypořádání 1945-1952,1990, účetní sestavy č. 13 z let 1986-1990, zápisy ze schůzí výboru žen 1949-1951, revize hospodaření MNV 1976-1989, 4 kroniky z let 1946-1990(1993).

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1999)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-032
Číslo listu NAD: 216
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1951-1980, komisí 1945-1980, výboru žen 1960-11968, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní akt. mat. 1945-1979, kroniku obce 1950 - 1990(1999)

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-005
Číslo listu NAD: 217
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19511976, komisí 1948-1976, výboru žen 1963-1966, podací protokoly 1949-1970, spisový materiál 1946-1976, účetní knihy 19461976, účetní aktový mat. 1945-1956, geometrické plány 1949

Časový rozsah: (1926) 1945-1990 (1993)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-101
Číslo listu NAD: 218
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí plenárního zasedání MNV z let 1947-1990, rady 1948-1989, občanských výboru Bílovice nad Svit., Řícmanice, Kanice z let 1988-1990, komisí 1936-1990, zápisy ze schůzí sboru důvěrníků lidové správy 1950, zápisy ze schůzí sboru pro občanské záležitosti 1967-1986, zápisy ze schůzí výboru žen 1954-1967, seznam vydaných domovských listů, vysvědčení zachovalosti a jiných průkazů 1946-1951, voličské seznamy 1948-1949, spisový materiál 1926-1990 (mj. konfiskace německého majetku, přihlášky k soupisy německého majetku), hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1986, knihy výdajů 1954-1989, deníky 1950-1990, peněžní deníky provozoven MNV 1965-1989, rozpočty MNV 1946-1989, finanční vypořádání 1946-1985, účetní sestavy 1977-1989, roční výkazy o základních prostředcích 1973 -1985, podací protokoly 1945-1993, rejstříky k pod. protokolům 1945-1984, kroniku obce 1946-1967, 1968-1991.

Časový rozsah: (1941) 1945 - 1988 (1989)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-079
Číslo listu NAD: 219
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let (1941) 1945-1989, komisí 1961-1985, podací protokoly 1947-1985, spisový materiál 1950-1982, účetní knihy 1946-1986, účetní aktový mat. 1946-1985

Časový rozsah: (1944) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-099
Číslo listu NAD: 220
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí plenárního zasedání 1955-1989 rady 1944-1990, komisí 1954-1990, knihu evidence vojenských osob v záloze 1953-1954, evidenci půdy 1955-1964, podací proto koly 1954-1982, spisový materiál 1947-1982, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1976, knihy výdajů 19541976, deníky 1945-1990, pokladní knihy 1954-1958, rozpočty 1947-1990, finanční vypořádání 1946-1990, účetní sestavy 1980-1990, inventarizace hospodářských prostředků 1955,1985, katastrální mapu 1947, situační náčrtky rekonstrukce ohradní zdi obecné školy 1948, kroniky školy 1957-1964.

Časový rozsah: 1945 - 1999
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-100
Číslo listu NAD: 221
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1949-1989, spisový materiál 1946-1990, účetní knihy 1945-1989, účetní akt. mat. 1946-1979, podací protokoly 1947-1951,1985-1990

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-033
Číslo listu NAD: 222
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy rady a pléna MNV z let 1954-1980, komisí a výboru žen 1957-1980, podací protokoly 1948-1961, spisový materiál 1946-1979, účetní knihy 1945-1980, účetní akto vý materiál 1945-1963

Časový rozsah: 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-034
Číslo listu NAD: 223
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471990, komisí 1960-1990, podací protokoly 1947-1973, spisový materiál 1949-1990, účetní knihy 1945-1990, účetní aktový mat. 1945-1979, fotoalbum z r. 1977

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-080
Číslo listu NAD: 224
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1954-1985, knihu poznámek ke kronice 1960-1980, podací protokoly 1945-1963, spisový materiál 1949-1985, účetní knihy 1946-1985, účetní aktový mat. 1946-1985, zápisy komisí 1959-1985.

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-035
Číslo listu NAD: 225
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1947-1980, komisí 1955-1980, podací protokoly 1947-1980, spisový materi ál 1945-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1945-1980

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1990 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-102
Číslo listu NAD: 226
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mj.  zápisy ze schůzí plenárního zasedání  z let 1957-1990, rady 1950-1990, komisí (1939)1945-1990(1994),knihy evidence obyvatel 1955-1980, evidence půdy 1955-1957,  podací protokoly 1957-1987, spisový materiál 1946-1990 (mj. volby 1946-1990, evidence nemovitostí 1952-1988, HTÚP 1952-1973, živnosti 1947-1981, stavební spisy (1943)1945-1990, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1990, deníky 1946-1990, účetní knihy provozoven MH 1956-1990, rozpočty MNV
1957-1987, finanční vypořádání 1961-1986, účetní sestavy 1977-1990, inventarizace hospodářských prostředků 1964-1990, výkaz o základních prostředcích 1968-1970, zastavovací plán obce 1948.

Časový rozsah: (1942) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-103
Číslo listu NAD: 227
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1945-1990, spisový materiál (1942)1945-1990, účetní knihy 1945-1990, podací protokoly 1945-1987 a katastrální mapu přibližně z roku 1970.

Časový rozsah: 1945 - 1985 (1987)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-082
Číslo listu NAD: 244
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19511985, komisí 1958-1985, výboru žen 1957-1961, podací protokoly 1945-1985, spisový materiál 1948-1986, účetní knihy 1945-1985, účetní akt. materiál 1946-1985, kroniku 1964-1985(1987).

Časový rozsah: 1945-1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-081
Číslo listu NAD: 228
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1953-1985, komisí 1958-1985, podací protokoly 1945-1973, spisový materiál 1947-1985, účetní knihy 1946-1984, účetní aktový materiál 1946-1984.

Časový rozsah: (1934) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-104
Číslo listu NAD: 229
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí  rady a pléna MNV z let 1949-1990, komisí 1954-1990, výboru žen 1960-1966, hlavní účetní knihy 1948-1949, knihy příjmů 1956-1989, knihy výdajů 1956-1989, pokladní deníky 1948-1990, spisový materiál 1948-1990 (mj. volební spisy, převody majetku, stavební spisy), podací protokoly 1946 -1988, kroniku 1957-1975 (psaná retrospektivně).

Časový rozsah: (1934) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-106
Číslo listu NAD: 231
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí pléna MNV 1953-1990, obecní rady 1941-1943, rady MNV 1946-1990, občanských výborů Domašov, Javůrek, Přibyslavice 1976-1990, komisí 1946-1990, výboru žen 1956-1969, evidenční knihy 1946-1977, kroniku obce 1946-1964, podací protokoly 1946-1990, rejstřík k podacímu protokolu 1949-1957, spisový materiál 1945-1985, účetní knihy 1945-1990, účetní aktový materiál 1945-1990.

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-107
Číslo listu NAD: 232
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí pléna a rady z let 1946-1990, komisí (1938)1945-1990,
kroniku 1960-1990(1998), podací protokoly 1945-1990, spisový materiál (1940)1945-1990, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1990, deníky 1956-1990, deník pro nájem z obecních pozemků 1948-1949, výkazy o přírůstcích a úbytcích domů a bytů 1967-1990, soupis parcel 1973, rejstřík a seznam uživazelů pozemků 1973,1977.

Časový rozsah: 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-036
Číslo listu NAD: 233
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19491976, komise finanční 1960-1964, podací protokoly 1947-1952, spisový materiál 1945-1980, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový materiál 1945-1970, 2 kroniky obce 1948-1990

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-037
Číslo listu NAD: 234
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451964, podací protokol 1957-1965, spisový materiál 1949-1976, účetní knihy 1950-1965, účetní akt. materiál 1950-1965

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1981)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-038
Číslo listu NAD: 235
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1951-1980, podací protokoly 1955-1963, účetní aktový mat. 1945-1980, spisový materiál 1946-1981, účetní knihy 1945-1980

Časový rozsah: (1944) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-040
Číslo listu NAD: 236
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze chůzí rady a pléna MNV z let 1957-1980, komisí 1960-1980, podací protokoly 1949-1980, spisový materiál 1952-1980, účetní knihy 1944-1980, účetní akt. mat. 1945-1980

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-041
Číslo listu NAD: 237
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z leet 1945-1980, podací protokol y 1945-1980, index k pod. protokolu 1956-1957, spisový matteriál 1945-1980, katastrální mapy po r. 1945, účetní akt. materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, 4 alba a l fasc. fotografií z let 1945-1980.

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-009
Číslo listu NAD: 238
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1976, komisí 1956-1976, kroniku 1951-1976, podací protokoly 19501976, spisový materiál 1954-1976, účetní knihy 1946-1974, účetní akt. materiál 1952,1956-1964

Syndikovat obsah