Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1945 - 1990 (1993)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-010
Číslo listu NAD: 239
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1946-1966, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový ma teriál 1947-1976, kroniku obce 1975-1993 a kroniku Sboru pro občanské záležitosti 1974-1988

Časový rozsah: (1921) 1945 - 1980 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-042
Číslo listu NAD: 240
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521980, komisí 1954-1980, podací protokoly 1952-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1948-1980, účetní akt. materiál 1946-1980, pamětní knihu (1921) 1945 - 1980 (1998).

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-043
Číslo listu NAD: 241
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19481980, komisí 1947-1980, osvětové besedy 1955-1971, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: (1929) 1945 - 1990 (1999)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-108
Číslo listu NAD: 242
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí zastupitelstva, rady a komisí z let (1929)1945-1990, kroniky 1972-1990(1999),  podací protokoly 1945-1990, index k podacímu protokolu 1955, spisový materiál 1945-1990, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1989, deníky MNV 1948-1989, deníky provozoven MNV 1965-1984, sborníky 1948-1963.
V roce 2011 doplněny pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti 1959 - 1990 (1993), kronika letního kina 1973 - 1990.

Časový rozsah: 1946 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-044
Číslo listu NAD: 243
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1960-1980, komisí 1967-1980, podací protokoly 1950-1980, spisový materiál 1951-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1948-1980.

Časový rozsah: (1926) 1945 - 1980 (1981)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-045
Číslo listu NAD: 246
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521980, zápisy komisí 1956-1980, podací protokoly 1946-1980, spisový materiál 1947-1980, účetní knihy 1946-1961, rozpočty MNV 1953-1980.

Časový rozsah: (1928) 1945 - 1978
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-046
Číslo listu NAD: 247
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19531972, komisí 1950-1971, výboru žen 1957-1966, kroniku obce 1928-1972, podací protokoly 1944-1968, spisový materiál 1945 -1978, účetní knihy 1944-1976, účetní aktový materiál 1946-1966 a katastrální mapu obce z roku 1949.

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1994)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-109
Číslo listu NAD: 248
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z pléna a rady MNV z let 1952-1988, komisí 1946-1990, výboru žen 1950-1952, knihy evidence obyvatel 1950-1990(1994), pamětní knihu narození 1976-1989, podací protokoly 1953-1989, spisový materiál  (1943)1945-1990 mj. volební spisy, úprava hranic mezi obcemi, výstavba, účetní knihy (1944)1945-1990(1993)

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-083
Číslo listu NAD: 249
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1948-1985, komisí 1948-1985, knihy evidence obyvatel 1945-1960, podací protokoly 1947-1984, spisový materiál 1946-1985, účetní knihy 1945-1985, účetní akt. materiál 1945-1985.

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-084
Číslo listu NAD: 250
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1948-1985, komisí 1952-1985, podací protokoly 1945-1985, spisový materiál 1946-1985, účetní knihy 1948-1980, účetní akt. materiál 1946-1979.

Časový rozsah: 1945 - 1986 (1992)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-085
Číslo listu NAD: 251
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1948-1980, komisí 1946-92, kroniky 1960-1975 a 1976-1993, podací protokoly 1945-1985, spisový materiál 1945-1987, účetní knihy 1946-1984, účetní akt. materiál 1959-1985.

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-086
Číslo listu NAD: 252
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1946-1985, komisí 1958-19852, parcelní protokol 1951-1973, kroniku obce 1945-1966, podací protokoly 1961-1985, spisový materiál 1945 -1985, účetní knihy 1946-1990, účetní akt. materiál 1947-1985 geometrické plány 1972-1973, výbory žen 1951-1954.

Časový rozsah: 1945 - 1990 (2010)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-007
Číslo listu NAD: 253
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1952-1 976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1945-1950, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový mat. Dopúlněna kronika obce 1945 - 2010.

Časový rozsah: 1951 - 1983 (1987)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-047
Číslo listu NAD: 254
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z rady a pléna MNV z let 1952-1980, komisí 1959-1980, podací protokoly 1957-1980, spisový materi ál 1951-1980, účetní knihy 1958-1980, rozpočty MNV 1961-1980 album fotodokumentace obce z r. 1971 a z roku 1983, kroniku obce 1972 -1980(1987)

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1992)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-006
Číslo listu NAD: 256
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a pléna z let 1947 -1987, komisí 1946-1990(92), zápisy ze schůzí VŽ 1953-1959 podací protokoly 1959-1976, spisový materiál 1956-1959, účet ní knihy 1945-1976, hlavní obecní rozpočty 1949-1963, pamětní knihu 1945 - 1990

Časový rozsah: (1921) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-111
Číslo listu NAD: 257
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje: zápisy ze schůzí pléna (zápisy republikánské strany 1921-1938) a rady 1945-1990, komisí (1933)1945-1990, výboru žen 1952-1962, podací protokoly 1947-1986,
spisový materiál (1935) 1945-1990, účetní knihy: knihy příjmů 1959-1989, knihy výdajů 1969-1989, pokladní deníky (1942)1945-1990(1991), pokladní knihy 1976-1990.

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-048
Číslo listu NAD: 258
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451980, komisí 1956-1980, podací protokoly 1948-1977, spisový materiál 1949-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní akt. mat. 1946-1951,1965-1979.

Časový rozsah: (1942) 1945 - 1990 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-112
Číslo listu NAD: 259
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje: zápisy z plenárního zasedání z let 1954-1958, 1960-1980, 1985-1986, rady 1947-1958, 1960-1980, 1985-1986, bytové (průmyslové) komise 1950-1961, 1964-1974, stavebně-technické komise 1958-1960, 1963-1970, 1974-1976, komise pro ochranu veřejného pořádku 1958-1975, 1985-1990, finanční komise 1959-1975, 1980-1981, sociálně -zdravotní komise 1959-1975, 1985-1990, kulturně-školské komise 1974-1975, 1978-1979, 1981-1990(1992), komise místního hospodářství 1986-1990(1991), knihy evidence obyvatel 1970-1983, pamětní knihy narozených 1958-1983, podací protokoly 1946-1951, 1955-1980, 1986-1990, rejstříky k podacím protokolům 1946-1952, spisový materiál  z let (1942)1945 -1990 mj.: volební spisy 1963-1976, zpraávy o činností pléna, rady a komisí 1960-1989, konfiskace něm. majetku 1945-1951, převody nemovitoatí 1951-1990, rozpočty MNV 1946 -1990, finanční vypořádání MNV 1945-1990, komplexní rozbor hospodaření 1956-1990, bytová výstavba 1947-1951, 1968, 1988, živnosti 1951-1955, bytové hospodářství 1946-1967, přidělení půdy do osobního užívání 1978-1990, odnětí půdy zemědělské výroby 1978-1990, oslava 700. výročí založení obce 1987-1988, hlavní účetní knihy 1945-1953, knihy příjmů 1954 -
1976, sborníky plateb daní a poplatků 1977-1985, knihy výdajů 1954-1983, pokladní deníky 1945-1979, pokladní knihy 1950-1957 a kroniky obce 1952-1956, 1956-1974, 1975-1990(2000).

Časový rozsah: (1939) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-049
Číslo listu NAD: 260
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19461980, komisí 1939-1961, podací protokoly 1963-1980, spisový materiál 1963-1980, účetní knihy 1947-1980, rozpočty MNV 1971-1980

Časový rozsah: 1946 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-002
Číslo listu NAD: 1 166
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1946-1949, účetní knihy 19461949, účetní aktový materiál 1946-1949

Časový rozsah: (1923) 1945 - 1976 (1999)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-008
Číslo listu NAD: 261
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451967, zápisy komisí 1958-1963, výboru žen 1957, podací proto koly 1949-1963, spisový materiál 1946-1978, účetní knihy 1945-1963, účetní aktový mat. 1946-1963,1 bal. nezprac mat .

Časový rozsah: 1946 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-050
Číslo listu NAD: 262
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19501980, komisí 1960-1980, zápisy výboru žen 1960-1961, podací protokoly 1946-1953, spisový materiál 1948-1980, účetní knihy 1947-1971 a rozpočty MNV z let 1969,1970,1980.

Časový rozsah: 1945 - 1951 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-018
Číslo listu NAD: 1 186
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady 1945-1952, podací protokoly 1945-1951, spisový materiál 1945-1951, účetní knihy 1946-1951

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-113
Číslo listu NAD: 263
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál 1938-1992. Doplnění kroniky obce 1972 - 2000.

Časový rozsah: 1945 - 1986 (1996)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-087
Číslo listu NAD: 264
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady MNV z let 1956-1985, ze schůzí pléna 1956-1986, ze schůzí komisí 1956-1985, knihu vydaných osvědčení o státní a národní spolehlivosti 19461951, kroniku obce 1945-1983, podací protokoly 1964-1986, spisový materiál 1945-1985, účetní knihy 1952-1981, účetní aktový materiál 1960-1984, kroniku 1984-1987, přílohu ke kronice 1960-1996

Syndikovat obsah