Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1945 - 1990 (1995)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-115
Číslo listu NAD: 265
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1945 - 1995, podací protokoly 1946 - 1989, spisový materiál
z let 1945 - 1990, účetní knihy 1946 - 1986, plány a mapy z let 1948 - 1949.

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1989)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-051
Číslo listu NAD: 266
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451979, komisí 1957-1980, výboru žen 1954-1961, podací protoko ly 1946-1947, spisový materiál 1954-1979, účetní knihy 19461976, rozpočty MNV 1963-1970, 3 kroniky obce z let 1955-1980  /84/.

Časový rozsah: 1945 - 1985 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-088
Číslo listu NAD: 287
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy rady a pléna MNV z let 1951-1985, komisí 1959-1992, knihy evidence obyvatel 1953-1987, podací protokoly 1946-1985(1990), spisový materiál 1948-1989, účetní knihy 1946-1984, účetní aktový materiál 1945-1985, mapy a plány 1947-1974, pamětní knihu (1935) 1945-1985

Časový rozsah: (1939) 1945 - 1990 (2005)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-116
Číslo listu NAD: 268
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mj.  zápisy ze schůzí pléna MNV 1947-1987, rady MNV 1948 -1989, zápisy komisí, podací protokoly, knihu přihlášených a odhlášených osob 1968 - 1987, písemnosti týkající se voleb, zemědělství, majetku, účetní knihy, knihy příjmů a výdajů.

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-117
Číslo listu NAD: 269
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 65 ks úředních knih, 16 podacích protokolů, 1 rejstřík k podacímu protokolu, 65 kartonů spisového materiálu z období 1945 - 1990, 124 ks účetních knih, 5 plánů a 3 fotografie.

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-118
Číslo listu NAD: 271
Tématický popis fondu:

Zápisy rady MNV za většinu roku 1945 se nacházejí ve fondu Archiv obce Mokrá. Chybí zápisy ze schůzí pléna MNV od poloviny roku 1948 do roku 1954 a zápisy ze schůzí rady MNV od poloviny roku 1951 do roku 1954. Zápisy z jednotlivých komisí jsou pouze pro některé roky.
Spisový materiál obsahuje volební materiály, plány  a hodnocení práce rady, pléna a komisí, hodnocení funkcionářů MNV, přehledy o hospodaření MNV, písemnosti týkající se změn vlastnictví majetku po roce 1945, evidence půdy, dokumenty o činnosti společenských organizací a další. Měsíční výkazy o příjmech a vydáních MNV z roku 1955  a čtvrtletní výkazy o příjmech a vydáních MNV z roku 1958 byly  ve fondu ponechány proto, že se nedochovaly roční výkazy o příjmech a vydáních MNV z těchto let.

Časový rozsah: 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-114
Číslo listu NAD: 272
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál 1945-1990

Časový rozsah: (1932) 1945 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-052
Číslo listu NAD: 273
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1951-1980, komisí 1946-1980, kroniku obce 1951-1969, podací protokoly 1946-1980, rejstříky k pod. protokolům 1946-1952, spisový materiál 1954-1980, účetní knihy 1946-1990, účetní akt. materiál 1946-1976, sestavy 1978-1979, kroniku obce 1970 - 1980(1995)

Časový rozsah: 1945 - 1983
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-053
Číslo listu NAD: 274
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451980, komisí 1949-1979, výbor žen 1956-1966, podací protokoly 1948-1980, spisový materiál 1954-1976, účetní knihy 19461980, rozpočty MNV z let 1961-1979.

Časový rozsah: (1927) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-119
Číslo listu NAD: 275
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí pléna a rady MNV, zápisy ze schůzí komisí většinou od roku 1960. Spisový materiál obsahuje volební spisy, jednací řády, plány práce, dále materiály dokumentující výstavbu v obci, zemědělskou činnost a místní hospodaření. Fond obsahuje také dva díly kroniky obce (1927) 1945 - 1982 a 1983 - 1988.

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-089
Číslo listu NAD: 276
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521985, komisí 1952-1985, knihu vydaných osvědčení o státní a národní spolehlivosti 1945-1950, podací protokoly 1946-1985, spisový materiál 1966-1985, účetní knihy 1945-1985, účetní aktový materiál 1946-1985

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-012
Číslo listu NAD: 277
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1958-1971, podací proto koly 1957-1971, spisový materiál 1946-1971, účetní knihy 1950-1976, účetní akt. materiál 1946-1971.

Časový rozsah: 1945 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-003
Číslo listu NAD: 1 164
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihy 1945-1950, účetní aktový materiál 1946-1948

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-013
Číslo listu NAD: 278
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1976, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1953, 1960-1968, účetní knihy 1945-1976, účetní akt. mat. 1945-1976.

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-120
Číslo listu NAD: 279
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna, podací protokoly 1947 - 1988, spisový materiál, účetní knihy, 2 mapy a pamětní knihu z let 1957 - 1989.

Časový rozsah: (1923) 1945 - 1976 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-011
Číslo listu NAD: 280
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451976, komisí 1962-1964, honebního výboru 1948-1954, výboru žen 1959-1966, podací protokoly 1946-1966, spisový materiál 1945-1976, hlavní účetní knihy 1945-1952, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, pokladní deníky 1954-1965, rozpočty MNV 1950 -1965, kroniku (1923)1945-1976(2000).

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-097
Číslo listu NAD: 1 366
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady a obecního zastupitelstva 1943-1944, rady a pléna MNV 1945-1990, komisí 19511990, kroniku obce 1964-1978, fotoalba 1975-1977, podací protokoly 1945-1984, spisový materiál 1946-1990, účetní knihy 1946-1990, účetní aktový materiál 1948-1990, zápisky hrobník a evang. hřbitova 1957-1986

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1985 (1989)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-090
Číslo listu NAD: 281
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1951-1978, pléna 1955-1978, komisí 1956-1984, podací protokoly 1946-1977, spisový materiál 1952-1984, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1965, kroniku obce 1938-1970.

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-054
Číslo listu NAD: 282
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1952-1980, 1990, komisí 1958-1980, výboru žen 1958-1964, parcelní protokol 1947-1948, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 19 46-1975, mapu porostu 1951, knihy evidence obyvatel 1972-1980(1987), nezpracován spisový materiál z let 1945-1980(1990), pamětní knihu 1945-1980

Časový rozsah: 1946 - 1964 (1969)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-014
Číslo listu NAD: 283
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje účetní knihy z let 1946-1964, účetní aktový materiál 1946-1964 a spisový materiál z let 1948-1969.

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-015
Číslo listu NAD: 284
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1945-1976, účetní knihy 1959,1972-1970, obecní rozpočty 1953, 1973.

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1990 (2004)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-055
Číslo listu NAD: 286
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1947-1980, matriky příslušníků obce 1950, trestní knihu 1950, podací protokoly 1947-1980, spisový materiál 1948-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1948-1976, stavební plány 1971, 1975 a kroniku z let (1935)1945-1990(2004).

Časový rozsah: 1945 - 1985 (1992)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-091
Číslo listu NAD: 287
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy rady a pléna MNV z let 1951-1985, komisí 1959-1992, knihy evidence obyvatel 1953-1987, podací protokoly 1946-1985(1990), spisový materiál 1948-1989, účetní knihy 1946-1984, účetní aktový materiál 1945-1985, mapy a plány 1947-1974, pamětní knihu (1935) 1945-1985.

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-121
Číslo listu NAD: 288
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy plenárního zasedání, zápisy ze schůzí rady, zápisy jednotlivých komisí. Spisový materiál obsahuje písemnosti o sloučení obcí v roce 1946, písemnosti NF, jednací řád rady MNV, písemnosti jednotlivých komisí, písemnosti zachycující výstavbu v obci aj. fond dále obsahuje pamětní knihu z let 1946-1984 a kroniku obce z let 1985-1989.

Časový rozsah: 1946 - 1980 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-056
Číslo listu NAD: 291
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471975, komisí 1959-1980, výboru žen 1957-1964, kroniku obce 1956-1977, podací protokoly 1946-1980, indexy k pod. protok. 1955-1958, spisový materiál 1951-1971, účetní knihy 19461970, účetní akt. materiál 1946-1962, kroniku 1978-1980(91)     .

Syndikovat obsah