Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1949 - 1963
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-016
Číslo listu NAD: 292
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19501963, podací protokoly 1955-1961, účetní knihy 1950-1962, obecní rozpočty 1952-1959.

Časový rozsah: (1940) 1945 - 1980 (1985)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-057
Číslo listu NAD: 294
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19461962, komisí 1950-1976, výboru žen 1952-1957, kroniky obce 1940-1984, podací protokoly 1946-1956, spisový materiál 1953 -1979, účetní knihy 1946-1979, účetní aktový materiál 19571975.

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-058
Číslo listu NAD: 293
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1951-1970, podací protokol 1948-1952, spisový materiál 1960-1973, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový mat. 1950-1976.

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1976 (1996)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-017
Číslo listu NAD: 296
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19501976, komisí 1953-1976, výboru žen 1957-1967, podací protoko ly 1946-1976, spisový materiál 1944-1973, účetní knihy 19451970, účetní akt. mat. 1946-1970, kroniky obce (1935) 1958 - 1970 a 1971 - 1976(1996)

Časový rozsah: (1941) 1945 - 1976 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-019
Číslo listu NAD: 297
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1951-1976, komisí 1941-1961, podací protokoly 1944-1964, spisový materiál 1949-1978, účetní knihy 1946-1970, účetní aktový materiál 1947-1976 a stavební plány 1967-1975, knihy evid. obyvatel 1945-1976.

Časový rozsah: 1945 - 1976 (1989)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-020
Číslo listu NAD: 298
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1945-1976, komisí 1958-1976, podací protokoly 1949-1976, spisový materiál 1946-1977, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový ma teriál 1947-1975, katastrální mapu z roku 1978

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-092
Číslo listu NAD: 300
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1957-1985, podací protokoly 1945-1981, spisový materiál 1954-1985, účetní knihy 1946-1985 a účetní aktový materiál 1959-1985

Časový rozsah: 1948 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-004
Číslo listu NAD: 1 178
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19481953, poznámky ke kronice z let 1951-1952, podací protokol 1949, kroniku z roku 1951

Časový rozsah: 1954 - 1980 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-059
Číslo listu NAD: 304
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí, rady a pléna MNV z let 19591980, komisí 1956-1973, kroniku obce 1976-1977, podací proto koly 1957-1980, spisový materiál 1954-1980, účetní knihy 1955-1980, rozpočty MNV 1957, 1964-1980, kroniku obce 1979-1980(1991).

Časový rozsah: 1945 - 1980 (1997)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-060
Číslo listu NAD: 305
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1960-1980, komisí 1947-1980, knihu evidence obyvatel 1945-1980(1989), podací protokol 1972-1980,spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní aktový materiál 1946-1979, projektová dokumentace 1958, 1962, 1966, 1973

Časový rozsah: 1948 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-021
Číslo listu NAD: 1 183
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1948-1960

Časový rozsah: 1946 - 1980 (1990)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-061
Číslo listu NAD: 306
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1947-1980, komisí 1958-1980, podací protokoly 1948-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1979,
nezpracován materiál z let 1963-1983.

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (2004)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-110
Číslo listu NAD: 307
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1990, občanských výborů 1976-1990, komisí 1946-1986, výboru žen 1949-1982, knihy vydaných stavebních povolení 1958-1983, podací protokoly 1945-1991, rejstříky k pod. protokolům 1945-1985, spisový materiál  z let (1938)1945-1990 mj. volební spisy 1945-1990, seznamy Němců, odsun 1945-1946, konfiskace německého majetku 1945-1968, výstavba (1938)1945-1989, zrušení živností 1957-1959, zemědělství -zavedení národní správy1945-1963, vystěhování ze zemědělské usedlosti 1946-1972, zdravotnictví - stanovení lékař. obvodů 1948, kultura mj. ustanovení místní osvětové rady 1946-1962, jmenování obecního kronikáře 1946, cirkevní záležitosti - mj. seznam řádových sester  1945, 1948, převod Benediktinského kláštera na stát 1959, korespodnence řazená dle podacího protokolu 1972-1985, účetní knihy 1945-1990, kroniku 1965-1980.

Časový rozsah: 1945 - 1985
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-094
Číslo listu NAD: 308
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady z let 1948-1983,pléna 1946-1981, komisí 1946-1985, účetní knihy 1945-1976, podací protokoly 1951-1981, kroniku 1953-1980, knihy evidence obyva tel 1947-1985, spisový materiál 1945-1981, účetní aktový mat 1945-1981

Časový rozsah: (1924) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-062
Číslo listu NAD: 309
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19521974, spisový materiál 1976-1979, účetní knihy 1960-1971, účetní aktový materiál 1957-1969, kroniku 1924-1975

Časový rozsah: (1936) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-063
Číslo listu NAD: 313
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19591980, komisí 1955-1978, matriky 1936-1950, podací protokoly 1945-1980, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 19581980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: (1927) 1944 - 1960 (2002)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-023
Číslo listu NAD: 1 184
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1951-1959, podací protokoly 1945-1954, účetní knihy 1949-1960, účetní aktový materiál 1946-1953, pamětní kniha (1927)1945 - 1960(2002)

Časový rozsah: 1945 - 1985 (2002)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-095
Číslo listu NAD: 314
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 11 knih zápisů ze schůzí rady a pléna MNV z let 1980-1983, 8 knih zápisů komisí z let 1957-1985, 1 kniha evidence členů MNV 1945 -1985, 9 knih podacích protokolů 1947-1985, 4 kart. spisového materiálu z let 1945-1985 (mj, volební spisy, konfiskace majetku, příděly, státní občanství), 64 účetních knih z let 1945-1985, 1 kart. účetního aktového materiálu z let 1948-1985, kronika 1968-1985(2002) Dějiny obce k obecní kronice napsané od Karla L. Párala v roce 1956

Časový rozsah: 1946 - 1976 (1978)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-022
Číslo listu NAD: 312
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1946-1976, komisí 1958-1969, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1950-1978, účetní knihy 1946-1976, účetní aktový materiál 1946-1969

Časový rozsah: 1946 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-039
Číslo listu NAD: 1 187
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pozemnostní arch z roku 1949, hl.účetní knihu 1946-1950, deník 1949, výroční účet obecní 1948

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-066
Číslo listu NAD: 326
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1959-1964, 1970-1980, finanční komise 1977, podací protokoly 1948-1980, spisový materiál 1949-1979, účetní aktový materiál 1946-1947, kroniku z let 1935-1962

Časový rozsah: 1945 - 1990 (2001)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-024
Číslo listu NAD: 317
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1947-1976, komisí 1954-1975, obecní lesy 1949-1958, podací protokoly 1952-1976, spisový materiál 1945-1976, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový materiál 1945-1959, stavební plány 1949, VŽ 1960-1970, kroniky obce 1964 - 1990(2001)

Časový rozsah: 1945 - 1976 (1977)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-025
Číslo listu NAD: 318
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1945-1967, komisí 1961-1976, spisový materiál 1962-1977(mj.evidenční listy pozemků 1971, soupis parcel 1971, volební spisy 1971, účetní knihy 1956-1976

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-026
Číslo listu NAD: 319
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1946-1964, 1972-1976, komise veřejného pořádku 1972-1973, podací protokoly 1950-1964, spisový materiál 1959,1964,1972-1976, účetní knihy 1947-1976, účetní aktový materiál 1946-1952, seznam domů 1977, deník 1972-1976,

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-064
Číslo listu NAD: 320
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1948-1980, komisí 1950-1980, podací protokoly 1946-1980, spisový materi ál 1945-1980, účetní knihy 1945-1980, účetní aktový materiál 1946-1979

Syndikovat obsah