Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: 1946 - 1980 (2001)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-065
Číslo listu NAD: 322
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19491975, zápisy ze schůzí finanční komise 1961-1973, knihy evidence obyvatel 1960-1977, podací protokoly 1957-1976, spisový materiál 1952-1978, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1979, kroniky 1964-1974, 1974-1977(2001)

Časový rozsah: (1944) 1945 - 1980 (1988)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-067
Číslo listu NAD: 328
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z rady a pléna z let 1947-1980, komisí 1965-1980, podací protokoly 1944-1980, spisový materiál 1945-1980, účetní knihy 1946-1969, účetní aktový materiál 1946-1964, technický projekt mostu přes řeku 1959, kroniku z let 1945-1980(1988).

Časový rozsah: 1948 - 1950
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-027
Číslo listu NAD: 1 188
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje voličské seznamy z roku 1949, hl. účetní knihy 1948-1950, výroční účty obecní 1948

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-068
Číslo listu NAD: 330
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1980, komisí 1958-1980, knihy evidence obyvatel 1952-1980, parcelní protokol 1948, podací protokoly 1960-1980, spisový materi ál 1951-1980, účetní knihy 1945-1972, účetní aktový materiál 1946-1960

Časový rozsah: 1945 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-078
Číslo listu NAD: 1 328
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1947

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-069
Číslo listu NAD: 333
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1953-1980, komisí 1956-1971, podací protokoly 1947-1980, spisový materi ál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980, parcelní protokol 1950, fotografie budovy JZD z roku 1960, pamětní knihu 1963-1971

Časový rozsah: 1945 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-028
Číslo listu NAD: 1 189
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stavební spisy a plány z let 1945-1947, účetní knihy 1947-1948 a hl. obecní rozpočty a účty 1946-1949

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-070
Číslo listu NAD: 337
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1980, komisí 1955-1976,knihy evidence obyvatel 1949-1980,podacípro tokoly 1946-1972, spisový materiál 1951-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-071
Číslo listu NAD: 338
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1980, komisí 1957-1979, podací protokoly 1951-1976, spisový materiál 1955-1979, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980

Časový rozsah: 1945 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-029
Číslo listu NAD: 339
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí rady a plána z let 1945 -1976, spisový materiál 1956-1969, hlavní účetní knihy 1950, 1953, knihy příjmu a vydání 1956-1976, rozpočty 1950-1958, 1974, pokladní knihu 1974-1976

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-072
Číslo listu NAD: 340
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1949-1980, komisí 1953-1980, domovní seznam 1953-1961, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1948-1978, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1980, polohopisný plán obce 1956, 1964

Časový rozsah: 1945 - 1981
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-096
Číslo listu NAD: 342
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1945-1981, komisí 1946-1979, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1946-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1981, stavební plány 1955-1978, zápisy ze schůzí VŽ 1954-1963.

Časový rozsah: 1945 - 1978
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-030
Číslo listu NAD: 343
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1970, komisí 1945-1976, podací protokoly 1945-1963, spisový materi ál 1947-1976, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, deníky 1948-1970, rozpočty a výroční účty 1949-1970

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-073
Číslo listu NAD: 344
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy rady a pléna z let 1952-1964, zápisy komisí 1957-1966, domovní seznam 1953-1970, kroniky 19541974, podací protokoly 1945-1967, spisový materiál 1954-1980 účetní knihy 1954-1980, účetní aktový materiál 1971-1980

Časový rozsah: 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-073
Číslo listu NAD: 344
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1962, 1977-1980, komisí 1960-1980, seznam obyvatel 1954, kroniky obce 1959-1962, 1975-1979, podací protokoly 1961-1980, spisový materiál 1957-1980, účetní knihy 1960-1989, účetní aktový materiál 1959-1961

Časový rozsah: 1946 - 1976
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-031
Číslo listu NAD: 347
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 1946-1976, komisí 1957-1976, podací protokoly 1946-1976, spisový materiál 1950-1976, účetní knihy 1959-1976, rozpočty MNV 1970-1973, soupis parcel 1966,1969, seznam domů 1976, deník 1972 - 76.

Časový rozsah: (1923) 1945 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-075
Číslo listu NAD: 350
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1954-1980, komisí 1962-1980, podací protokoly 1946-1979, spisový materiál 1950-1977, účetní knihy 1953-1980, účetní aktový materiál 1949-1979, pamětní knihu z let 1923-1980.

Časový rozsah: (1942) 1945-1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-076
Číslo listu NAD: 351
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1946-1980, komisí 1942-1980, evidence obyvatel 1964-1980, kroniku 19631976, podací protokoly 1945-1980, rejstřík k protokolům 1947 -1980, korespondenci řazenou dle podacího protokolu 19471980, korespondenci věcně řazenou 1945-1980, účetní knihy 1946-1980, účetní aktový materiál 1946-1979, projektovou dokumentaci 1972, zápisy ze schůzí VŽ 1952-1966.

Časový rozsah: 1946 - 1980
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-077
Číslo listu NAD: 357
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1957-1980, komisí 1960-1980, podací protokoly 1947-1980, spisový materiál 1975-1979, účetní knihy 1946-1947, účetní aktový materiál 1946-1949

Syndikovat obsah