Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny C
Časový rozsah:
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: xxx
Číslo listu NAD: 0
Tématický popis fondu:
Časový rozsah: 1576 - 1945 (1959)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-017
Číslo listu NAD: 45
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1576-1782, zápisy ze schůzí 1717 -1949, knihy týkající se pozemků 1578-1918, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1949, spisový materiál 1701-1950, spisový materiál 1701-1950, účetní knihy 1661-1945, účetní aktový materiál 1938-1945, typář 1856, mapy 1908-1910, kroniku 1919-1959
Chmelíčkův podpůrný studentský fond 1789-1944.

Časový rozsah: 1442 - 1948 (1955)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-036
Číslo listu NAD: 60
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 39 listin z let 1455-1846, z nichž nejdůležitější je  privilegium Ladislava Pohrobka z roku 1455. Dále fond obsahuje 222 úředních knih  z let 1442-1945(55) velmi důležité jsou knihy pamětí a kšaftů
(1442-1509), knihy smluv svatebních, přípovědí, rychtářská a horenská registra. 20 ks podacích protokolů z let 1828-1945,  8 ks indexů z let 1853-1945. 3 pečetidla a jedno razítko z let 1543-1910 (nejstarší je pečetidlo města Ivančice se znakem  tři poháry a opisem SIGILLUM CIVITATIS DE EYWANCZICZ  z roku 1543. Spisy z let 1560-1945(50) jsou uloženy v 225 kar. a 2 fasc.. Významé jsou dobře dochovány písemnosti judiciální spisovny magistrátu. 11 plánů z let 1852-1929 a 1 fotografii z roku 1900.

Časový rozsah: 1561 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-111
Číslo listu NAD: 130
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1561-1907, zápisy ze schůzí 1851 -1949, parcelní protokoly 1826-1912, knihy evidence obyvatel 1863-1949, podací protokoly 1888-1945, indexy 1877-1896, spisový materiál 1771-1945, účetní knihy 1644-1944, účetní akt. materiál 1855-1944, mapy 1862-1944, pečetidla 1690-1878 pamětní knihu 1889-1926

Časový rozsah: 1416 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-134
Číslo listu NAD: 156
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let listiny z let 1416-1824, kopiář korespondence 1635-1638, knihu radních porotokolů 1755-1783, zápisy ze schůzí rady 1904-1943, obecního výboru a zastupitelstva1831-1943, knihy kupů a prodejů 1550-1831, gruntovní knihy 1736-1884, knihu svatebních smluv 1744-1825, kniha testamentů 1789-1819, knihy evidence obyvatel 1835-1945, pamětní knihu 1665-1740, podací protokoly 1819-1926, indexy k pod. protokolům 1910-1940, spisový mat. 1705-1945, účetní knihy 1588-1944, účetní akt. materiál 1782-1938, typáře (1800-1890), album fotografií a pohlednic 1890-1930, knihu nařízení 1780-1811.

Časový rozsah: 1445 - 1945 (1958)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-162
Číslo listu NAD: 183
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1445-1793, sirotčí registra 1570 -1606, kopiář privilegií 1713, zápisy ze schůzí obecního výboru a zastupitelstva1850 -1940, představenstva a městské rady 1893-1939, komisí 1890-1957, knihy evidence obyvatel 1849-1958, parcelní protokoly 1826,1880, Ederovu nadaci 1867-1906, opisy pamětních knih 1937-1945, podací protokoly 1748-1945, indexy k pod.protokol 1890-1946, spisový materiál 1538-1948, účetní knihy 1533-1955, účetní aktový materiál 1866-1945, stavební plány 1873-1924 a nezpracované písemnosti 1700-1792

Časový rozsah: 1542 - 1951 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-007
Číslo listu NAD: 36
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1638-1794, zápisy ze schůzí z let 1842-1949, rychtářská registra 1542-1847,  knihy evidence obyvatel 1850-1948, spisový materiál 1669-1945 mj. věcně řazená korespondence, obecní účty 1592-1920, podací protokoly 1850-1942, horenské rejstříky 1708-1845, pamětní knihy 1832, 1929-1957, hlavní účetní knihy 1923-1945, knihy sirotčích účtů 1564-1618, kostelní účty 1708-1734

Časový rozsah: 1718 - 1949 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-016
Číslo listu NAD: 44
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1786 a 1831, zápisy ze schůzí 1894-1950, knihy týkající se evidence obyvatel 1848-1940, podací protokoly 1901-1945, spisový materiál 1718-1944, účetní knihy 1886-1943, účetní aktový materiál 1899-1945, stavební plány 1889-1944, pečetidlo 19.stol., razítka 1750-1 945, pamětní knihu 1814-1909, kroniku 1890-1900

Časový rozsah: 1554 - 1945 (1971)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-032
Číslo listu NAD: 57
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1554,1592, zápisy ze schůzí 1850 -1944, gruntovní knihy 1556-1744, spisový materiál 1851-1945 obecní účty 1729-1899, parcelní protokoly 1826,1893, podací protokoly 1852-1945, kroniku 1852-1945, vodní spisy 1881-1942

Časový rozsah: 1722 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-052
Číslo listu NAD: 72
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1722-1844, zápisy ze schůzí 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1798-1942, knihu kupů a prodejů 1798-1847, podací protokoly 1904-1948, spisový mat. 1775-1949, účetní knihy 1789-1947, účetní aktový materiál 1910-1945, katastrální plány 1826, razítko z roku 1880, mapu z roku 1826, kroniku 1951

Časový rozsah: 1710 - 1954 (1976)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-066
Číslo listu NAD: 85
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1888-1951, knihy evid. obyvatel 1854-1945, parcelní protokol 1826, pamětní knihu 1926-1976, podací protokoly 1851-1939, spisový materiál 1777 -1945, účetní knihy 1710-1945, účetní aktový mat. 1927-1945,pečetidlo asi z roku 1780, razítko asi 1870

Časový rozsah: 1514 - 1945 (1961)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-067
Číslo listu NAD: 86
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1732-1842, pozemkové knihy 1612-1882, knihu smluv svatebních 1615-1739, knihu sirotčí 1531-1568, zápisy ze schůzí 1890-1944, podací prtokoly 1921-1945, index k pod.protokolům 1926-1943, spisový materiál 1873-1945, účetní knihy 1516-1945, výroční účty obecní 1939-1943, kroniku 1933-1939, horenskou knihu 1514-1676, knihy evidence obyvatel 1898-1945(51)

Časový rozsah: 1476 - 1945 (1963)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-177
Číslo listu NAD: 1 361
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1486-1764,1930, knihy pozemkové a horenské 1538-1852, robotní rejstřík 1848, protokoly ze schůzí 1855-1950, podací protokoly 1916-1943, spisový mat. 1572-1947, účetní knihy 1591-1951, stavební plány 1871-1923, katastrální mapa 1831, pamětní knihu (retrospektiv. od.1891) 1922-1963.

Časový rozsah: 1622 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-090
Číslo listu NAD: 108
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1874-1951, matriku obce 1901-1948, účetní knihy 1833-1945, účetní aktový materiál 1926-1934, typář 1622, stavební plány b.d., pamětní knihu 1923-1945

Časový rozsah: 1751 - 1949 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-092
Číslo listu NAD: 110
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1891-1952, matriku obce 1897-1942, trestní rejstřík 1892-1938, parcelní protokoly 1825, 1908, podací protokoly 1906-1946, spisový materiál 1917-1945, účetní knihy 1876-1949, listiny 1751,1842

Časový rozsah: 1554 - 1945 (1964)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-108
Číslo listu NAD: 127
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1554-1795, zápisy ze schůzí 1858 -1944, knihy evidence obyvatel 1864-1948, pozemkové knihy 1570-1638, parcelní protokoly 1826, 1892,1938, pamětní knihy 1755-1964, podací protokoly 1873-1947, spisový materiál 1672 -1945, účetní knihy 1672-1948, účetní aktový materiál 1778-1945, truhlu 1775.

Časový rozsah: 1592 - 1965 (1967)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-129
Číslo listu NAD: 149
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z roku 1592,  zápisy obecního zastupitelstva a výboru z let 1891-1951, rady 1921-1942, komisí 1926-1944, gruntovní knihu 1593-1867, urbář 1668, knihy evidence obyvatel 1918-1949, podací protokoly 1922-1945, indexy k pod. protokolům 1938-1945, spisový materiál 1614-1945, účetní knihy 1640-1949, účetní aktový materiál 1886-1945, kroniku 1935 -1967

Časový rozsah: 1918 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-136
Číslo listu NAD: 158
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí obecní rady z let  1923-1945, spisový materiál 1933, účetní akt. materiál 1944-1945, pamět ní knihu 1918-1950

Časový rozsah: 1749 - 1949 (1952)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-138
Číslo listu NAD: 161
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listinu z r. 1909, zápisy ze schůzí obecního výboru, zastupitelstva a rady z let 1899-1944, komisí 1921-1952, knihy evidence obyvatel 1911-1946, parcelní protokoly 1841,1909, podací protokoly 1919-1938, spisový materiál 1827 -1947, účetní knihy 1813-1950, účetní aktový materiál 1923-1 945, stavební plány 1926-1945, pamětní knihu 1749-1843

Časový rozsah: 1521 - 1955 (1979)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-144
Číslo listu NAD: 166
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje listiny z let 1521-1870, zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a rady 1919-1946, komisí 1909-1951, knihy evidence obyvatel 1904-1944, gruntovní knihy 1738-1887 podací protokoly 1850-1945, spisový materiál 1616-1945, účet ní knihy 1677-1945, účetní aktový materiál 1635 -1945, stavební plány 1906 -1945 katastrální mapu 1904,
pečetidla 1690 - 1900, kroniku 1923-1979

Časový rozsah: 1871 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-170
Číslo listu NAD: 29
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1913-1947, knihy evidence obyvatel 1871-1948, parcelní protokol 1917, podací protokoly 1918-1944, spisový materiál 1913-1945, účetní knihy 1924-1951, účetní aktový materiál 1916-1944, kroniku obce 1923-1948, razítko z roku cca 1880

Časový rozsah: 1753 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-001
Číslo listu NAD: 30
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1850-1950, knihy evidence obyvatel 1850-1940, parcelní protokoly 1826, 1887, podací protokol 1941-1946, spisový materiál 1753-1916, účetní knihy 1873-1949, účetní aktový materiál 1903-1944, kroniku 1929-1945

Časový rozsah: 1862 - 1945 (1950)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-002
Číslo listu NAD: 31
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pouze pamětní knihu z let 1924-1950, spisový materiál 199-1949, účetní knihu 1862.

Časový rozsah: 1815 - 1945 (1953)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-003
Číslo listu NAD: 32
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1887-1953, knihy evidence obyvatel 1878-1949, scelování obecních pozemků 1871 -1875, parcelní protokoly 1907, podací protokoly 1928-1948, spisový materiál 1850-1944, účetní knihy 1815-1948, účetní aktový materiál 1864-1944

Časový rozsah: 1828 - 1945 (1951)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: C-004
Číslo listu NAD: 33
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1895-1948, knihy evidence obyvatel 1920-1948, parcelní protokol 1906, podací protokoly 1924-1945, spisový materiál 1828-1946, účetní knihy 1838-1949, účetní aktový materiál 1872-1945, indexy k pod protokolům 1926-1944, kroniku 1931-1945

Syndikovat obsah