Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny A
Časový rozsah: 1918
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-031
Číslo listu NAD: 5
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí NV 30.10.-2.12.1918, plakát o ustanovení NV, korespondence 1918

Časový rozsah: (1855) 1949 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-005
Číslo listu NAD: 185
Tématický popis fondu:

Fond obshuje zápisy ze schůzí pléna z let 1949-1958, rady 1949-1959, stálých komisí 1951-1960, rejstřík osvědčení o státním občanství 1957-1958, rejstřík přestupků 1950-1960, rejstřík dobrovolných organizací 1952-1960, živnostenské rejstříky (1896)1949-1953,  podací protokoly 1949-1960, indexy k pod. protokolům 1949-1960, spisový materiál (1855)1945-1960 řazený dle jednotlivých odborů, účetní knihy (1941)1949-1960.

Časový rozsah: (1927) 1945 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-006
Číslo listu NAD: 186
Tématický popis fondu:

Fond je rozdělen do dvou správních období.
I. správní období 1945-1948 obsahuje zápisy pléna ONV z let 1945-1948, rady 1945-1948, komisí 1947-1948, osvědčení o státním občanství 1945-1948(1950),  podací protokoly 1945-1948, rejstříky a indexy k pod. protokolům 1945-1948, spisový materiál z let (1938)1945-1948 řazen dle spisového plánu č.B.1050-25/5-1935,účetní knihy z let 1946-1948, typář z roku 1945 a mapu okresu z roku 1947.
II. správní období 1949-1960, obsahuje zápisy pléna ONV z let 1949-1959, rady ONV 1949-1959, komisí 1954-1960, osvědčení o státním občanství 1951-1956, rejstříky přestupků 1950-1960, kontrolní záznamy 1952-1954, podací protokoly 1955-1960, rejstříka k podacím protokolům 1955-1960, spisový materiál (1927)1949-1960 dělen dle jednotlivých odborů, účetní knihy 1949-1960,  zpravodaj ONV z let 1950-1959 a 2 soubory porostních map z let 1949-1955.

Časový rozsah: (1883) 1949 - 1960
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-007
Číslo listu NAD: 187
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna ONV z let 1949-1960, stálých komisí 1953-1960, živnostenské rejstříky 1896-1954, podací protokoly 1949-1960, indexy k podacím protokolům 1949-1960, majetkové dávky 1945-1950, spisový materiál 1883-1960 - řazen dle jednotlivých odborů ONV mj. spolkové oddělení 1883-1955, válečné škody 1945-1953, okresní péče o mládež 1926-1952, kupní smlouvy 1950-1958, kolaudace 1949-1960, konfiskace, Fond národní obnovy 1945-1958.

Časový rozsah: 1928-1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-046
Číslo listu NAD: 1 124
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1941

Časový rozsah: 1912-1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-063
Číslo listu NAD: 935
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1912-1929, korespondenci 1934-1937.

Časový rozsah: 1923-1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-012
Číslo listu NAD: 934
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1923-1948, podací protokoly 1940-1944, spisový materiál 1929-1948.

Časový rozsah: 1920-1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-053
Číslo listu NAD: 28
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí a oběžníky z let 1920-1947.

Časový rozsah: 1941-1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-065
Číslo listu NAD: 937
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1941-1947

Časový rozsah: 1856 - 1943
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-050
Číslo listu NAD: 929
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje školní protokoly z let 1913-1943, školní indexy 1925-1943, korespondenci 1856-1910

Časový rozsah: (1778) 1850 - 1945 (1979)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-001
Číslo listu NAD: 1
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy týkající se evidence obyvatel z let 1847-1944, seznam živnostenských povolení 1874-1886, prezidiální protokoly 1903-1945, indexy 1926-1943, podací protokoly k okresním a obecním volbám 1855-1945, prezidiální spisy 1855-1945, spisový materiál z let 1855-1945 dělen dle spisových manipulací do jednotlivých skupin, sčítací operáty 1857-1910,1921 Spisový materiál Technického oddělení OÚ Brno-venkov z let z let 1873-1945

Časový rozsah: 1855 - 1868
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-002
Číslo listu NAD: 2
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje seznamy branců z roku 1858, podací protokoly 1856-1868, indexy 1855-1868, prezidiální spisy 1861, spisy 1855-1868 řazeny věcně, sčítací operáty 1857

Časový rozsah: (1800) 1855 - 1942 (1960)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-003
Číslo listu NAD: 3
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1929-1942, odvodní seznamy 1858-1889, spolkový katastr 1907-1940, rejstřík spolků 1922-1931, podací protokoly 1896-1942, indexy k pod. protok. 1860-1942, presidiální spisy 1896-1941, spisy 1855-1945 řazené do skupin, sčítací operáty z jednotlivých obcí z let 1857-1910, 1921, živnostenské rejstříky 1896-1942(1953), delimitované spisy okresních záležitostí zemského úřadu - obecního oddělené 1871-1930, obecní záležitosti 1922-1942(1944), hlavní obecní rozpočty 1929-1942,¨výroční účty obecní 1923-1942, bezpečnostní a trestní věci 1919-1942, spolkové a shromažďovací věci 1870-1942(1960), živnostenské záležitosti (1885)1896-1942(1959),písemnosti škol a školních rad 1848-1960, obecní honitby 1860-1960, stavební spisy 1895-1952.

Časový rozsah: (1810) 1855 - 1867
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-051
Číslo listu NAD: 4
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál k hospodářskému a politickému vývoji z let (1853)1855-1867 a sčítací operáty z roku 1857

Časový rozsah: 1865-1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-008
Číslo listu NAD: 22
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1865-1928 mj. nařízení a oběžníky, finanční záležitosti, plány a projekty, knihy příjmů a vydání 1866-1911, výtahy z účtů 1918-1928

Časový rozsah: 1892-1924
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-009
Číslo listu NAD: 23
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1914-1924, spisový mat. tj. projekty staveb okresních silnic z let 1892-1922.

Časový rozsah: 1928-1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-064
Číslo listu NAD: 921
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1938, podací deník 1933-1938

Časový rozsah: 1921-1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: A-067
Číslo listu NAD: 939
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1921-1940, pokladní knihu 1921-1944, korespondenci 1925-1941, rozpočty a výroční účty 1940-1941

Syndikovat obsah