Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1919 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-126
Číslo listu NAD: 397
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy 1919-1954 kroniku z let 1919-1953 a fotografie 1943-1944.

Časový rozsah: 1870 - 1921
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-208
Číslo listu NAD: 591
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1871-1903, podací proto koly 1884-1903, korespondenci 1870-1913, výkazy žáků s nepravidelnou školní docházkou 1892-1907, zápisy dětí do školy 1907-1914, zrušení německé školy 1919-1921, plány školy 1903, výroční účty školních potřeb 1871-1904

Časový rozsah: 1923 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-186
Číslo listu NAD: 435
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 10 katalogů a třídních knih z let 1923-1939

Časový rozsah: 1920 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-326
Číslo listu NAD: 528
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy docházky a prospěchu z let 1920-1953, protokoly o zkouškách dospělosti 1928-1941, inspekční protokoly 1921-1938, pokladní deník 1936-1942

Časový rozsah: 1941 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-023
Číslo listu NAD: 572
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 13 třídních výkazů z let 1941-1944

Časový rozsah: 1940 - 1958
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-141
Číslo listu NAD: 489
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1940-1953, konferenční protokoly 1946-1953

Časový rozsah: 1923 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-163
Číslo listu NAD: 394
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy 1923-1952

Časový rozsah: 1940 - 1953
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-174
Číslo listu NAD: 490
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a návštěvy školy z let 1940-1953, konferenční protokoly 1951-1953

Časový rozsah: 1940 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-061
Číslo listu NAD: 377
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy prospěchu a konferenční protokoly z let 1947-1950, kroniku školy 1940-1952

Časový rozsah: 1923 - 1952
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-165
Číslo listu NAD: 396
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1923-1951, školní kroniku 1938-1952

Časový rozsah: 1820 - 1922
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-0107
Číslo listu NAD: 1 364
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní výkazy z let 1820-1922, protokoly o schůzích 1836-1885, jednací protokoly 1876-1885, nákres školy 1828, fotografie školy 1836-1894,1908, spisový materiál 1921-1922.

Časový rozsah: 1928 - 1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-353
Číslo listu NAD: 1 141
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1940, pokladní knihu z let 1928-1937.

Časový rozsah: 1937 - 1942
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-352
Číslo listu NAD: 1 142
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1937-1942

Časový rozsah: 1943 - 1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-181
Číslo listu NAD: 367
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 4 katalogy a třídní knihy z let 1943-1947

Časový rozsah: 1940 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-309
Číslo listu NAD: 379
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 22 třídních knih knih a katalogů z let 1940-1948 a kroniku školy 1940-1948

Časový rozsah: Lidová škola zemědělská Ivančice
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-184
Číslo listu NAD: 398
Tématický popis fondu:

Katalogy o prospěchu a návštěvě školy

Časový rozsah: 1943 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-310
Číslo listu NAD: 410
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 6 třídních knih a katalogů z let 1943-1948

Časový rozsah: 1945 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-185
Číslo listu NAD: 428
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 4 výkazy docházky a prospěchu 1945-1948

Časový rozsah: 1943 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-195
Číslo listu NAD: 1 365
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje třídní katalogy z let 1945-1948, zápisy ze schůzí školního výboru s protokoly o poradách učitelského sboru z let 1943-1948, jednací protokol z let 1947-1948 a fasc. rozpočtů z let 1946-1949.

Časový rozsah: 1934 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-190
Číslo listu NAD: 457
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy z let 1934-1945

Časový rozsah: 1947 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-194
Číslo listu NAD: 485
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalog a třídní knihu z let 1947-1948

Časový rozsah: 1940 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-314
Číslo listu NAD: 505
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy a třídní knihy z let 1940-1948

Časový rozsah: 1940 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-198
Číslo listu NAD: 509
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 16 katalogů z let 1940-1948 a konferenční protokol 1940-1946

Časový rozsah: 1944 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-300
Číslo listu NAD: 524
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 10 katalogů z let 1944-1948 a pokladní deník 1947-1949

Časový rozsah: 1944 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: H-317
Číslo listu NAD: 1 172
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje katalogy docházky a prospěchu z let 1944-1948

Syndikovat obsah