Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny G
Časový rozsah: 1920-1954
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-118
Číslo listu NAD: 942
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu členů z let 1950-1928, korespondenci 1926, 1929, podací protokol 1946-1954.

Časový rozsah: 1921 - 1940 (1942)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-111
Číslo listu NAD: 958
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1936-1939, pokladní knihy 1926-1942,knihu členů spolku 1924-1928, evidenci členských příspěvků 1921-1930, evidence převozu pacientů 1928-1942, spisy týkající se sanitních vozů 1923-1938, kursy sociální péče 1928, plány místnosti pro umístění záchranné služby 1922

Časový rozsah: 1928 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-178
Číslo listu NAD: 1 114
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1945

Časový rozsah: 1911 - 1938
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-151
Číslo listu NAD: 1 086
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1911-1938

Časový rozsah: 1945 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-158
Číslo listu NAD: 1 089
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje pokladní knihu z let 1945-1948

Časový rozsah: 1945 - 1948
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-173
Číslo listu NAD: 1 109
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1946-1948, knihu příjmů a vydání 1945-1948

Časový rozsah: 1911 - 1977
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-085
Číslo listu NAD: 752
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje kroniku sboru z let 1911-1948, knihy zápisů ze schůzí 1921-1964, členské knihy 1911-1973, knihy požárních hlídek 1934-1956, knihy jízd 1938,1955, podací protokol y 1929-1951, stanovy spolku 1911-1939, korespondenci 19131973, přednášky 1919-1936, seznamy členů 1931, 1944, 1951, záznamy o požárech 1930-1967, oběžníky a zpravodaje 19311973, veřejná cvičení a pod. 1937-1939, čestná uznání 1956, 1957, členské průkazy bez data, knihy členské knihovny 19121967, účetní knihy 1934-1962, účetní aktový materiál 1922-1973, notový materiál 1912-1967, účetní knihy 1934-1962, účetní aktový materiál 1922-1973, plakáty,letáky 1923-1977, mapy a plány 1928-1929,1940, fotografie b.d., textilie 1931

Časový rozsah: 1907 - 1956
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-084
Číslo listu NAD: 751
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1907-1950, podací proto koly 1907-1949, spisový mat. 1907-1956 mj. seznam členů 1919 -1939, zprávy o požárech 1919-1952, písemnosti Národního domu v Židlochovicích. 1911-1942, pokladní knihu 1925-1947, pohřební pokladní knihu 1926-1952, účetní aktový materiál 1913-1947, plakáty, letáky, dopisnice 1912-1954, mapy a plány 1922-1930 fotografie 1920-1930

Časový rozsah: 1906 - 1974
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-370
Číslo listu NAD: 1 563
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochovaly pouze 2 knihy zápisů ze schůzí z let 1906-1974

Časový rozsah: 1937 - 1972
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-176
Číslo listu NAD: 1 112
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1937-1972, matriku členů 1937-1958

Časový rozsah: 1927 - 1944
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-172
Číslo listu NAD: 1 108
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1927-1944, pokladní deník 1931-1939

Časový rozsah: 1907-1940
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-106
Číslo listu NAD: 924
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihy zápisů ze schůzí z let 1907-1940

Časový rozsah: 1888-1924
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-004
Číslo listu NAD: 748
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu zápisů z let 1898-1924, spisový materiál 1888-1924 mj. stanovy 1888,1920, plakáty 1901-1921

Časový rozsah: 1898-1928
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-003
Číslo listu NAD: 713
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1898-1928

Pomůcka:
Časový rozsah: 1865
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-138
Číslo listu NAD: 1 069
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje stanovy spolku a korespondenci z roku 1865

Časový rozsah: 1928-1933
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-010
Číslo listu NAD: 727
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1933, a spis. mat. 1928-1929

Časový rozsah: 1938-1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-014
Číslo listu NAD: 721
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1948-1951 a pokladní knihu 1938-1951

Časový rozsah: 1947 - 1951
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-391
Číslo listu NAD: 1 392
Tématický popis fondu:

Z fondu se dochovala pouze pokladní kniha z let 1947-1951

Časový rozsah: 1921-1947
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-108
Číslo listu NAD: 926
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje inventář spolku z let 1921-1936, pokladní knihu 1921-1947

Časový rozsah: 1948-1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-105
Číslo listu NAD: 923
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje plakáty divadelních představení z let 1948 - 1949

Časový rozsah: [1916] - 1918
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-403
Číslo listu NAD: 1 560
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu evidence docházky z let 1916-1918

Časový rozsah: 1936 - 1941
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-171
Číslo listu NAD: 1 107
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1936-1941, hlavní účetní knihu 1937-1941, pokladní deník 1936-1939, stanovy 1937

Časový rozsah: 1919-1932
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-139
Číslo listu NAD: 1 070
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí 1919-1925, spisový materiál 1922-1932

Časový rozsah: 1926-1936
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-129
Číslo listu NAD: 964
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí výboru z let 1926-1936

Časový rozsah: 1918 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: G-044
Číslo listu NAD: 706
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1928-1934, knihu pomocníků 1918-1942 a knihu učňů 1930-1945

Syndikovat obsah