Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny F
Časový rozsah: 1934 - 1969
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-001
Číslo listu NAD: 818
Tématický popis fondu:

Pozůstalost obsahuje výstřižky z novin a časopisů (zejména oblast literatury, hudby, malířství, divadelnictví) z let 1934-1969

Časový rozsah: 1799 - 1809
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-016
Číslo listu NAD: 1 182
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 9 dopisů

Časový rozsah: 1855 - 1925
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-024
Číslo listu NAD: 1 223
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje osobní doklady, tj. vysvědčení, pracovní doklady, kvalifikační listy

Časový rozsah: 1865 - 1867
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-022
Číslo listu NAD: 1 209
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisový materiál z let 1865-1867

Fond: Halouzka Jan
Časový rozsah: 1848 - 1904
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-021
Číslo listu NAD: 1 207
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje knihu poznámek a rukopisných materiálů (mj. výtahy článků, výtisky novin, korespondenci, životopisy T. Hájka, Kuldy, J.Kramáře, J.E.Vitáska, J.Nečase, K.Procházky, korespondenci J.Bílého, F.Škorpíka, T.Procházky, Poimonova a Kuldova - poznámky

Časový rozsah: 1877 - 1909
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-025
Číslo listu NAD: 1 224
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje osobní a úřední doklady, rodinnou korespondenci, plakáty divadelních představení z let 1877-1909

Časový rozsah: 1823 - 1887
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-002
Číslo listu NAD: 819
Tématický popis fondu:

Pozůstalost tvoří písemné materiály k přípravě přednášek a článků, účty, tabla z let 1823-1887

Časový rozsah: 1941 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-028
Číslo listu NAD: 1 320
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje dopisy M. Křížové z Mathausenu z let 1941-1942 a dopisy z Dachau 1943-1945

Časový rozsah: 1863 - 1996
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-045
Číslo listu NAD: 1 777
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje různý spisový materiál jako např. životopis J. Peškaře, vzpomínky L. Peškařové, stanovy spolku Bečka v Sobotovicích, matriku členů odboru Národní jednoty pro JZ Moravu v Rajhradě, různé noviny, fotografie, obraz koncentračního tábora, odznaky aj.

Časový rozsah: 1839 - 1986
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-023
Číslo listu NAD: 1 210
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje korespondenci z let 1839-1986

Časový rozsah: 1805 - 1939
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-020
Číslo listu NAD: 1 206
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje rodinné doklady a korespondenci z let 1805-1939

Časový rozsah: 1825 - 1979
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-009
Číslo listu NAD: 824
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mapu Moravy - P.Fabricius 1573, m. MoravyG. Markator (1605), m.Moravy - J.A.Komenský 1633, m.MoravyJ.K.Muller 1720, m.Čech - M.Kauffer ml. (1734), m.FrancieJ.B. de Bouge 1793, m. Itálie - F.J.Reilly 1796, Velká Británie - F.j.Reilly 1795, m. Asie - R.Vaugondy 1749, m. Afriky - R.Vaugondy 1750, m. Ameriky - R.Vaugondy 1749, m. Australie a Oceanie - Radefeld 1835, m. Země - R.Vaugondy 1750 m. Vesmíru (1821), situační, vrstevnicové, zástavby, osevů, katastrální, regulační, statistické, mapy obcí, měst a býv. okresů okresu Brno-venkov 1825-1979, školní nástěnná mapa politického okresu Mikulov z roku 1937

Časový rozsah: 1896 - 1945
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-003
Číslo listu NAD: 822
Tématický popis fondu:

Pozůstalost obsahuje osobní doklady, rukopisy vlastní literární činnosti, poznámky ke školním přednáškám, fotografie z cest, zprávy o cestě po Itálii

Časový rozsah: (1777) 1804 - 1814 (1827)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-034
Číslo listu NAD: 1 564
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje 2 zápisníky z let (1777)1804-1814(1827).

Časový rozsah: 1870 - 1889
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-0330
Číslo listu NAD: 1 336
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje rodinnou kroniku A. Štěpánka z let 1870-1889

Časový rozsah: 1572 - 1956
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: F-006
Číslo listu NAD: 823
Tématický popis fondu:

Pozůstalost obsahuje poznámky k přednáškám a vlastním pracím , bohatý výstřižkový materiál, sbírku map a plánů.

Syndikovat obsah