Lánové rejstříky

Časový rozsah: 
1669 - 1679
Číslo listu NAD: 
165
Značka fondu: 
D 1

Lánové rejstříky jsou nejstarším zachovaným moravským katastrem. Fond je důležitým pramenem k moravským hospodářským dějinám.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.