Novotný Jaroslav, PhDr.

Časový rozsah: 
1958 - 1968
Číslo listu NAD: 
882
Značka fondu: 
G 371

Opisy celkem 616 urbářů, odhadů, soupisů, činží na moravských panstvích v l. 1406-1750. Ceny plodin, výrobků a práce na Moravě, ocenění naturálních dávek, poddanských robot a povinností, výnosu panských hospodářství aj., data o měně, mírách a váhách v 16. a 17. st. a opisy účtů a účetních knih (nezpracováno).
Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.