Oberlandrát Brno 1939-1945 a Okresní hejtman Brno – správa z říšského příkazu

Časový rozsah: 
1942-1945
Číslo listu NAD: 
104
Značka fondu: 
B 254

Arizace židovského majetku, ustanovování vnucených správ, podpory německým rodinám a podpora němectví vůbec, podpory pozůstalým po zahynulých za náletů, zatemnění, obhospodařování střelného prachu.