Oberlandrát Jihlava

Časový rozsah: 
1939-1945
Číslo listu NAD: 
105
Značka fondu: 
B 255

Německé státní občanství, pohyb obyvatelstva, policejní záležitosti, přestupy hranic, arizace židovského majetku a soupis amerického majetku v obvodu působnosti, velmi mezerovité.