Oberlandrát Kroměříž

Časový rozsah: 
1939 – 1940
Číslo listu NAD: 
106
Značka fondu: 
B 256

Arizace židovského majetku, statistiky o počtu dělnictva, stavu výroby, kapitálových poměrech, národnostní otázce, jen zlomky písemností.