Oberlandrát Prostějov

Časový rozsah: 
1939 – 1940
Číslo listu NAD: 
107
Značka fondu: 
B 257

Prameny k dějinám ČR za okupace, spisy  pracovního referátu, policejního oddělení (s cizineckou agendou), spisy organizační, seznamy židovských firem z Prostějovska, žid. majetku, statistika židovských podniků, arizační spisy, seznamy vnucených správců.