Oberlandrát Zlín

Časový rozsah: 
1939 – 1942
Číslo listu NAD: 
108
Značka fondu: 
B 258

Arizace židovského majetku a různé spisy týkající se židovského majetku; bilance a účetní materiál žid. podniků; opatření proti leteckým útokům, seznamy funkcionářů PO.