Odhady moravských panství

Časový rozsah: 
1789-1924
Číslo listu NAD: 
139
Značka fondu: 
C 14

Sbírka obsahuje materiál ke studiu hospodářských poměrů na mnoha moravských panstvích od 18. do počátku 20. století.